Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   9.7   0   94.82   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   15.67
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   4.22   5.3
Józefa Piłsudskiego   3.5   4.78
Tytusa Chałubińskiego   6.32   8.47
Zofii i Witolda Paryskich   5.21   7.27
Kuźnice   4.55   5.81
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.38   0.49
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Wt. 21.05 17:00
Deszczowo
20° / 12° słabe opady deszczu
Śr. 14:00
Deszczowo
16°
Czw. 14:00
Deszczowo
12°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Sob. 14:00
Deszczowo
15°
Nd. 14:00
Deszczowo
17°
Zdjęcie promujące Zakopane

Akcja edukacyjna sadzenia drzew i krzewów rodzimych


W dniu 19.04.2024 r. w ramach projektu pn. „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Zakopane”, Gmina Miasto Zakopane przy współpracy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym przeprowadziła edukacyjną akcję sadzenia drzew i krzewów rodzimych na terenach zakopiańskich placówek oświatowych.

W akcji wzięły udział szkoły podstawowe: SP4 przy ul.  Janosówka 15a, 15b i SP1 przy ul. Orkana 6 oraz przedszkola: przedszkole nr 7 przy ul. Nowotarskiej 32a, przedszkole nr 3 przy ul. Kasprusie 35A i przedszkole nr 9 przy ul. Sabały 10 zlokalizowane na terenach naszej gminy. 

W ramach akcji Gmina Miasto Zakopane zakupiła sadzonki rodzimych gatunków roślin i rozdała ulotki edukacyjne (w załączeniu), a pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego przeprowadzili lekcje edukacyjne, podczas których dzieci z pomocą dyrektorów szkół i nauczycieli posadziły łącznie 37 drzew i 35 krzewów naturalnie występujących w Tatrach rodzimych gatunków  tj. m. in. jodła pospolita, buk pospolity, jarząb pospolity, sosna limba, klon jawor, kosodrzewina i bez czarny. 

Akcja miała na celu popularyzację sadzenia rodzimych gatunków roślin, a tym samym przyczyni się do poprawy jakości powietrza. 

Pamiętajmy, iż drzewa w mieście pełnią niezwykle ważne funkcje:

  • Zieleń poprawia samopoczucie i wzbogaca estetykę terenu.
  • Drzewa oczyszczają powietrze poprzez ograniczanie zawartości dwutlenku węgla w powietrzu, absorpcję trujących gazów oraz wychwytywanie pyłów i metali ciężkich.
  • Drzewa obniżają temperaturę środowiska podczas procesu transpiracji i parowania.
  • Drzewa  magazynują wodę w czasie suszy

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane dziękuje pracownikom Tatrzańskiego Parku Narodowego za udział w akcji i przekazanie dzieciom cennej wiedzy przyrodniczej podczas ciekawych lekcji edukacyjnych.

Ulotka
Wykaz gatunków

Źródło: WOŚ
fot. SJ/MG