Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.18   0   63.32   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   8.93
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   13.08   16.97
Józefa Piłsudskiego   17.31   22.62
Tytusa Chałubińskiego   14.58   19.55
Zofii i Witolda Paryskich   13.7   20.02
Kuźnice   16.73   23.76
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.85   1.11
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 21.04 20:00
Śnieg
3° / -2° słabe opady śniegu
Pon. 14:00
Śnieg
Wt. 14:00
Zachmurzenie
Śr. 14:00
Śnieg
Czw. 14:00
Śnieg
Pt. 14:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2023.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 20 stycznia 2023 r. o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2023.

Nabór ofert trwa do 22.02.2023r.


Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne określone w uchwale Rady Miasta Zakopane w celu udzielenia dotacji na wsparcie ich realizacji.

Zgodnie z uchwałą nr XLII/583/2022 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 października 2022r. w sprawie: rocznego programu współpracy Miasta Zakopane z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1327 z późn.zm.), zadaniami z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji objętych niniejszym konkursem są:

a) Organizacja festiwali, koncertów, konkursów, przeglądów, plenerów, warsztatów, konferencji, wystaw artystycznych i historycznych oraz spektakli teatralnych.
b) Wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych książek i czasopism, digitalizacja zbiorów
c) Organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej.
d) Upowszechnianie, promocja i popularyzacja kultury i sztuki.
e) Edukacja kulturalna.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach.

(MG)