Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.65   0   78.28   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   13.09
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   14.08   17.93
Józefa Piłsudskiego   13.53   16.92
Tytusa Chałubińskiego   15.28   19.88
Zofii i Witolda Paryskich   14.52   18.5
Kuźnice   15.67   19.75
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.74   3.55
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 13.07 23:00
Deszczowo
19° / 18° słabe opady deszczu
Nd. 14:00
Deszczowo
26°
Pon. 14:00
Deszczowo
24°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
29°
Śr. 14:00
Deszczowo
25°
Czw. 14:00
Deszczowo
24°
Zdjęcie promujące Zakopane

Prace w ramach utrzymywania zadrzewienia gminnego

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane informuje, że w ramach bieżącego utrzymywania zadrzewienia gminnego w terminie do końca lutego br. będą prowadzone prace polegające na wykonaniu pielęgnacji w obrębie koron 22 szt. drzew gminnych, w tym, niestety, ze względów stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, usunięciu 8 szt. drzew i wykonaniu wzmocnienia mechanicznego korony drzewa.

Pielęgnacja i wycinka drzew zostanie przeprowadzona zgodnie z zakresem prac wskazanym w wynikach ekspertyzy dendrologicznej opracowanej jesienią 2022 r. przez GARDEN ART Piotr Szczypiński z siedzibą w Warszawie oraz na podstawie wizji terenowych przeprowadzonych z udziałem specjalistów. 

Drzewa przeznaczone do usunięcia są w słabym stanie fitosanitarnym i/lub obumarłe oraz w większości zlokalizowane są w pasach drogowych ulic gminnych i tym samym stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, do czego zarządca drogi nie może dopuścić. Zaniechanie działań związanych z usunięciem drzew zagrażających bezpieczeństwu, co zostało stwierdzone na podstawie ww. wizji, skutkowałoby poniesieniem przez gminę kosztów finansowych, jak i odpowiedzialności karnej.

Jednocześnie informujemy, że w ramach kompensacji przyrodniczej za drzewa usunięte w terminie do 30.11.2023 r. zostaną wykonane nasadzenia zastępcze w liczbie 352 szt. drzew, złożone w większości
z rodzimych gatunków i w odmianach zalecanych do miast. tj. m. in. wiśnia osobliwa ‘Umbraculifera’, buk pospolity ‘Fastigiata’, grab pospolity ’Fastigiata’, lipa szerokolistna ‘Fastigiata’, klon jawor, jarząb pospolity
i jesion wyniosły. Nasadzenia zaplanowane zostały wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych tj.: Al. 3-go Maja, ul. Kościuszki, ul. Piłsudskiego, ul. Zamoyskiego, ul. Tuwima oraz na terenach zabytkowych tj.: zespół dworsko-parkowy w Kuźnicach, Rówień Krupowa, w Parku im. Lecha Kaczyńskiego, Parcele Urzędnicze.

Żródlo: WOŚ

(APM)