Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.88   332.97   66.39   4.3
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   15.42
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   9.44   11.25
Józefa Piłsudskiego   8.94   11.31
Tytusa Chałubińskiego   8.58   10.72
Zofii i Witolda Paryskich   19.06   25.28
Kuźnice   8.88   10.87
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.18   1.53
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 08.08 23:00
Zachmurzenie
14° / 13° zachmurzenie duże
Wt. 14:00
Zachmurzenie
19°
Śr. 14:00
Zachmurzenie
17°
Czw. 14:00
Deszczowo
18°
Pt. 14:00
Zachmurzenie
22°
Sob. 14:00
Deszczowo
23°
Zdjęcie promujące Zakopane

Zapraszamy do składania wniosków do programu „opieki na odległość”


W związku z przyjęciem przez Radę Miasta programu osłonowego Miasta Zakopane „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2022, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem zaprasza chętnych do składania wniosków do programu „opieki na odległość”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

  • Teleopieka to rodzaj usług opiekuńczych świadczonych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno–komunikacyjnych. Seniorzy zostaną wyposażeni w opaski monitorujące pozwalające na wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia.
  • Dzięki opasce senior będzie mógł połączyć się z Centrum Teleopieki za pomocą przycisku SOS. Centrum skontaktuje się z użytkownikiem, dokona rozeznania sytuacji i podejmie właściwą interwencję, np. poinformuje opiekuna lub wezwie odpowiednie służby (pogotowie, policję, straż).
  • Opaski posiadają funkcję monitorowania podstawowych funkcji życiowych, dlatego w sytuacji nagłej zmiany standardowych parametrów Centrum Teleopieki skontaktuje się z seniorem celem ustalenia, czy jego stan zdrowia wymaga interwencji.
  • Przydatną funkcją jest detektor upadku – jeśli użytkownik upadnie, np. wskutek utraty przytomności – opaska wyśle sygnał SOS automatycznie – bez konieczności wywołania sygnału przez użytkownika, a Centrum Teleopieki natychmiast podejmie działania.
  • Wsparcie adresowane jest do osób, w wieku 65 lat i więcej, mających problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność. Usługi teleopiekuńcze mają na celu przede wszystkim podwyższenie poczucia bezpieczeństwa tych osób.


REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona jest w terminie do 30 czerwca 2022 r. przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem. Zgłoszenia do w/w Programu należy dokonać poprzez uzupełnienie i złożenie karty zgłoszenia, którą można pobraćw  siedzibie MOPS w Zakopanem ul. Jagiellońska 7, lub na stronie internetowej www.mopszakopane.pl

Szczegółowe informacje na temat realizacji Programu można uzyskać pod numerem tel. 517 080 777.


Źródło: MOPS Zakopane 

(WK)