Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.31   0   72.79   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   6.15
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.75   8.42
Józefa Piłsudskiego   6.74   8.35
Tytusa Chałubińskiego   8.23   10.5
Zofii i Witolda Paryskich   11.7   15.02
Kuźnice   9.43   11.87
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   5.99   7.44
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 25.07 11:00
Deszczowo
15° / 8° słabe opady deszczu
Pt. 14:00
Zachmurzenie
20°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
24°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
24°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
18°
Wt. 08:00
Słonecznie
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Ślubowanie nowych urzędników

Dzisiaj odbyło się Uroczyste Ślubowanie Pracownika Samorządowego. To wydarzenie wieńczy intensywny okres służby przygotowawczej, którą przechodzi każdy pracownik podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym. Instytucja służby przygotowawczej została uregulowana w art. 19 ust. 1-9 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Po okresie służby przygotowawczej odbywa się egzamin urzędniczy, mający na celu potwierdzenie uzyskania odpowiednich kwalifikacji urzędniczych. Jeśli urzędnik pozytywnie zda egzamin, odbywa się Uroczyste Ślubowanie Pracownika Samorządowego.

W obecności Sekretarza Miasta Zakopane Grzegorza Cisło, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Anny Łapsy,  Naczelnik Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Beaty Łukaszewskiej, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Alicji Okulskiej-Kowalczyk i Pani Aleksandry Skupień-Rzadkosz z Wydziału Ewidencji i Pozwoleń ślubowali: Michał Rachwał z Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, Dominika Kliś z Wydziału Ewidencji i Pozwoleń, Sonia Popławska z Wydziału Ochrony Środowiska i Magdalena Maciczak z Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, wypowiadając słowa:

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie  powierzone mi zadania. Tak mi dopomóż Bóg.”

Podstawa prawna:
Art. 18 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Gratulujemy i życzymy sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.


(HB)