Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.53   0   31   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   9.04
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   7.59   10.14
Tytusa Chałubińskiego   6.45   8.5
Zofii i Witolda Paryskich   5.68   7.77
Kuźnice   8   10.51
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   10.85   13.3
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 01.10 08:00
Zachmurzenie
8° / 9° zachmurzenie umiarkowane
Pon. 14:00
Zachmurzenie
16°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
21°
Śr. 14:00
Słonecznie
15°
Czw. 14:00
Słonecznie
17°
Pt. 05:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Koncerty Słobożańskiej Młodzieżowej Akademickiej Orkiestry Symfonicznej z Charkowa

Serdecznie zapraszamy na Koncerty Słobożańskiej Młodzieżowej Akademickiej Orkiestry Symfonicznej z Charkowa. Pierwszy Koncert dla Seniorów odbędzie się 22 czerwca 2022 r. o godz. 17:00 w Zakopiańskim Centrum Edukacji na ul. Kasprusie 35a, drugi zaś koncert – z okazji Dnia Ojca – będzie miał miejsce 25 czerwca 2022 r. o godz. 14:30 w muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem.

Słobożańska Młodzieżowa Akademicka Orkiestra Symfoniczna powstała w 1993 roku. Jej siedzibą jest Charków. W 1994 roku na Europejskim Festiwalu Muzycznym w Kopenhadze została uznana za najlepszą młodzieżową orkiestrę symfoniczną w Europie. Za znaczący wkład w rozwój kultury ukraińskiej i wysoki profesjonalizm w 2008 r., orkiestra otrzymała najwyższy status w Ukrainie tzw. akademickiego zespołu wykonawczego. Obecnie w Orkiestrze pracują młodzi muzycy z całej Ukrainy - wielu z nich jest laureatami krajowych i międzynarodowych konkursów. Orkiestra ma w swoim repertuarze prawie wszystkie światowe arcydzieła muzyki klasycznej, utwory kompozytorów współczesnych oraz muzykę różnych gatunków i stylów. Do wybuchu wojny regularnie uczestniczyła w różnych imprezach okolicznościowych, krajowych i międzynarodowych festiwalach muzycznych oraz konkursach.

Muzycy Słobożańskiej Młodzieżowej Akademickiej Orkiestry Symfonicznej tworzą szereg zespołów kameralnych, różniących się zarówno składem, jak i charakterem wykonywanej muzyki. Są zespoły smyczkowe (kwartety, duety, oktety), są też dęte (duety, tria, kwartety i kwintety). Oprócz utworów klasycznych, zespoły dęte wykonują muzykę współczesną w różnych stylach i kierunkach. Zarówno w repertuarze zespołów smyczkowych, jak i dętych, znajdują się utwory kompozytorów ukraińskich.

Podczas koncertów odbędzie się charytatywna zbiórka na Pomoc Ukrainie i odbudowę Uniwersytetu im. Karazina w Charkowie, który był siedzibą Orkiestry. 


Концерти Слобожанського молодіжного академічного симфонічного оркестру з Харкова!

Щиро запрошуємо Вас на Концерти Слобожанського молодіжного академічного симфонічного оркестру з Харкова. Перший концерт для людей похилого віку відбудеться 22 червня 2022 року о 17.00 год., за адресою: Zakopiańskie Centrum Edukacji -ul. Kasprusie 35, а другий концерт - з нагоди Дня батька відбудеться 25 червня 2022 року о 14.30 год., за адресою: Muszla Koncertowa w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem.

Слобожанський молодіжний академічний симфонічний оркестр був заснований у 1993 році, з місцезнаходженням в Харкові. У 1994 році на Європейському музичному фестивалі в Копенгагені він був визнаний найкращим молодіжним симфонічним оркестром Європи. За вагомий внесок у розвиток української культури та високий професіоналізм у 2008 році оркестр отримав найвищий в Україні статус т. зв. академічний виконавчий колектив. Нині в оркестрі працюють молоді музиканти з усієї України – багато з них є лауреатами всеукраїнських та міжнародних конкурсів. У репертуарі оркестру майже всі світові шедеври класичної музики, твори сучасних композиторів та музика різних жанрів і стилів. До початку війни колектив регулярно брав участь у різноманітних спеціальних заходах, національних та міжнародних музичних фестивалях та конкурсах.

Музиканти Слобожанського молодіжного академічного симфонічного оркестру утворюють ряд камерних ансамблів, що відрізняються як за складом, так і за характером виконуваної музики. Є струнні ансамблі (квартети, дуети, октети), а також духові ансамблі (дуети, тріо, квартети та квінтети). Крім класичних творів, духові оркестри виконують сучасну музику в різних стилях і напрямках. У репертуарі як струнних, так і духових ансамблів – твори українських композиторів.

Під час концертів відбудеться благодійний збір коштів на допомогу Україні та реконструкцію Університету ім. Каразіна в Харкові, де знаходився оркестр.


(HB)

Tekst źródłowy: (AWC)

Zdjęcia: Słobożańska Młodzieżowa Akademicka Orkiestra Symfoniczna