Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   14.2   706.51   12.77   9.41
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   10.88
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   16.17   20.38
Józefa Piłsudskiego   18.12   22.92
Tytusa Chałubińskiego   15.94   20.06
Zofii i Witolda Paryskich   20.8   29.89
Kuźnice   13.78   17.98
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.05   2.53
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 10.12 10:00
Zachmurzenie
0° / -4° zachmurzenie duże
Nd. 13:00
Śnieg
-4°
Pon. 13:00
Śnieg
-5°
Wt. 13:00
Zachmurzenie
-5°
Śr. 13:00
Zachmurzenie
-4°
Czw. 07:00
Śnieg
-4°
Zdjęcie promujące Zakopane

Koncerty Słobożańskiej Młodzieżowej Akademickiej Orkiestry Symfonicznej z Charkowa

Serdecznie zapraszamy na Koncerty Słobożańskiej Młodzieżowej Akademickiej Orkiestry Symfonicznej z Charkowa. Pierwszy Koncert dla Seniorów odbędzie się 22 czerwca 2022 r. o godz. 17:00 w Zakopiańskim Centrum Edukacji na ul. Kasprusie 35a, drugi zaś koncert – z okazji Dnia Ojca – będzie miał miejsce 25 czerwca 2022 r. o godz. 14:30 w muszli koncertowej w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem.

Słobożańska Młodzieżowa Akademicka Orkiestra Symfoniczna powstała w 1993 roku. Jej siedzibą jest Charków. W 1994 roku na Europejskim Festiwalu Muzycznym w Kopenhadze została uznana za najlepszą młodzieżową orkiestrę symfoniczną w Europie. Za znaczący wkład w rozwój kultury ukraińskiej i wysoki profesjonalizm w 2008 r., orkiestra otrzymała najwyższy status w Ukrainie tzw. akademickiego zespołu wykonawczego. Obecnie w Orkiestrze pracują młodzi muzycy z całej Ukrainy - wielu z nich jest laureatami krajowych i międzynarodowych konkursów. Orkiestra ma w swoim repertuarze prawie wszystkie światowe arcydzieła muzyki klasycznej, utwory kompozytorów współczesnych oraz muzykę różnych gatunków i stylów. Do wybuchu wojny regularnie uczestniczyła w różnych imprezach okolicznościowych, krajowych i międzynarodowych festiwalach muzycznych oraz konkursach.

Muzycy Słobożańskiej Młodzieżowej Akademickiej Orkiestry Symfonicznej tworzą szereg zespołów kameralnych, różniących się zarówno składem, jak i charakterem wykonywanej muzyki. Są zespoły smyczkowe (kwartety, duety, oktety), są też dęte (duety, tria, kwartety i kwintety). Oprócz utworów klasycznych, zespoły dęte wykonują muzykę współczesną w różnych stylach i kierunkach. Zarówno w repertuarze zespołów smyczkowych, jak i dętych, znajdują się utwory kompozytorów ukraińskich.

Podczas koncertów odbędzie się charytatywna zbiórka na Pomoc Ukrainie i odbudowę Uniwersytetu im. Karazina w Charkowie, który był siedzibą Orkiestry. 


Концерти Слобожанського молодіжного академічного симфонічного оркестру з Харкова!

Щиро запрошуємо Вас на Концерти Слобожанського молодіжного академічного симфонічного оркестру з Харкова. Перший концерт для людей похилого віку відбудеться 22 червня 2022 року о 17.00 год., за адресою: Zakopiańskie Centrum Edukacji -ul. Kasprusie 35, а другий концерт - з нагоди Дня батька відбудеться 25 червня 2022 року о 14.30 год., за адресою: Muszla Koncertowa w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem.

Слобожанський молодіжний академічний симфонічний оркестр був заснований у 1993 році, з місцезнаходженням в Харкові. У 1994 році на Європейському музичному фестивалі в Копенгагені він був визнаний найкращим молодіжним симфонічним оркестром Європи. За вагомий внесок у розвиток української культури та високий професіоналізм у 2008 році оркестр отримав найвищий в Україні статус т. зв. академічний виконавчий колектив. Нині в оркестрі працюють молоді музиканти з усієї України – багато з них є лауреатами всеукраїнських та міжнародних конкурсів. У репертуарі оркестру майже всі світові шедеври класичної музики, твори сучасних композиторів та музика різних жанрів і стилів. До початку війни колектив регулярно брав участь у різноманітних спеціальних заходах, національних та міжнародних музичних фестивалях та конкурсах.

Музиканти Слобожанського молодіжного академічного симфонічного оркестру утворюють ряд камерних ансамблів, що відрізняються як за складом, так і за характером виконуваної музики. Є струнні ансамблі (квартети, дуети, октети), а також духові ансамблі (дуети, тріо, квартети та квінтети). Крім класичних творів, духові оркестри виконують сучасну музику в різних стилях і напрямках. У репертуарі як струнних, так і духових ансамблів – твори українських композиторів.

Під час концертів відбудеться благодійний збір коштів на допомогу Україні та реконструкцію Університету ім. Каразіна в Харкові, де знаходився оркестр.


(HB)

Tekst źródłowy: (AWC)

Zdjęcia: Słobożańska Młodzieżowa Akademicka Orkiestra Symfoniczna