Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   40.53   1303.23   5.39   24.83
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   29.66
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   64.87   91.56
Józefa Piłsudskiego   0   0
Tytusa Chałubińskiego   19.07   27.18
Kuźnice   9.46   13.21
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   36.44   54.45
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Czw. 03.12 10:00
Zachmurzenie
3° / 3° całkowite zachmurzenie
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Deszczowo
Wt. 07:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

Styczeń: ustalenie planu pracy na 2020, podział środków na zajęcia wf poza szkołą.

Luty: spotkanie sprawozdawcze z Dyrektorem MOSIR

Marzec: objazdowe posiedzenie komisji w placówkach oświatowych (weryfikacja stanu infrastruktury sportowej w gminnych zasobach).

Kwiecień: spotkanie z przedstawicielami Miejskiej Rady Sportu.

Maj: spotkanie z przedstawicielami TZN oraz Dyrektorem COS w sprawie Mistrzostw Świata Juniorów 2021.

Czerwiec: omówienie wyników badań sprawności motorycznej uczniów szkół gminnych przeprowadzonych przez AWF Kraków (z udziałem nauczycieli Wychowania Fizycznego i Dyrektorów szkół).

Sierpień: Wrzesień: wnioski do Burmistrza Miasta w sprawie budżetu na rok 2021, omówienie kalendarza zawodów (nauczyciele, Dyrektor MOSiR).

Październik: sportowe spotkanie integracyjne dla Samorządowców.

Listopad: szkolenie w zakresie Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i wolontariatu (dotacje na realizację zadań dla organizacji pozarządowych).

Grudzień: opiniowanie budżetu na rok 2021, podsumowanie pracy komisji na rok 2021.