Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.42   210.23   58.67   6.88
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   7.58
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   1.77   2.39
Józefa Piłsudskiego   2.71   3.63
Tytusa Chałubińskiego   1.6   2.15
Zofii i Witolda Paryskich   0.4   0.63
Kuźnice   0.14   0.23
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.11   0.16
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 28.09 11:00
Zachmurzenie
9° / 8° pochmurnie
Czw. 14:00
Deszczowo
11°
Pt. 14:00
Deszczowo
11°
Sob. 14:00
Deszczowo
13°
Nd. 14:00
Deszczowo
10°
Pon. 08:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

Styczeń: Problematyka związana z łatwą dostępnością leków i ich nadużywaniem,ustalenie plany pracy Komisji na rok 2021.

Luty:Wolontariat młodzieżowy.

Marzec: 1. Problemy dzieci i młodzieży związane z pandemią koronawirusa – spotkanie z psychologiem dziecięcym. 2.Uzależnienia, problematyka alkoholowa, Spotkanie z Pełnomocnikiem ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Kwiecień: Dom Pomocy Dziennej dla Osób Chorych (Hospicjum).

Maj: Problematyka „trawomatów”- zielonych budek.

Czerwiec: Spotkanie z Dyrekcją Szpitala Powiatowego, Przedstawicielem Starostwa Powiatowego w temacie sytuacji szpitala w zakresie lecznictwa i realizacją szczepień na COVID 19.

Lipiec: Organizacje pozarządowe.

Sierpień: Przerwa

Wrzesień: Spotkania z zespołami interdyscyplinarnymi z powiatu tatrzańskiego i powiatu (przemoc).

Październik: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, noclegownia.

Listopad: Sprawy bieżące.

Grudzień: Sprawy bieżące.