Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   9.6   268.09   43.87   5.28
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   7.39
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   11.15   13.23
Józefa Piłsudskiego   10.86   13.03
Tytusa Chałubińskiego   10.27   12.49
Zofii i Witolda Paryskich   9.38   11.52
Kuźnice   -   -
Gronik   7.6   9.09
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   7.86   9.66
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pon. 21.06 08:00
Słonecznie
22° / 16° bezchmurnie
Wt. 14:00
Deszczowo
22°
Śr. 14:00
Deszczowo
23°
Czw. 14:00
Deszczowo
28°
Pt. 14:00
Deszczowo
27°
Sob. 05:00
Zachmurzenie
13°

Styczeń: Problematyka związana z łatwą dostępnością leków i ich nadużywaniem,ustalenie plany pracy Komisji na rok 2021.

Luty:Wolontariat młodzieżowy.

Marzec: 1. Problemy dzieci i młodzieży związane z pandemią koronawirusa – spotkanie z psychologiem dziecięcym. 2.Uzależnienia, problematyka alkoholowa, Spotkanie z Pełnomocnikiem ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Kwiecień: Dom Pomocy Dziennej dla Osób Chorych (Hospicjum).

Maj: Problematyka „trawomatów”- zielonych budek.

Czerwiec: Spotkanie z Dyrekcją Szpitala Powiatowego, Przedstawicielem Starostwa Powiatowego w temacie sytuacji szpitala w zakresie lecznictwa i realizacją szczepień na COVID 19.

Lipiec: Organizacje pozarządowe.

Sierpień: Przerwa

Wrzesień: Spotkania z zespołami interdyscyplinarnymi z powiatu tatrzańskiego i powiatu (przemoc).

Październik: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, noclegownia.

Listopad: Sprawy bieżące.

Grudzień: Sprawy bieżące.