Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.57   0   14.44   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   7.1
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   3.1   3.87
Tytusa Chałubińskiego   1.83   2.26
Zofii i Witolda Paryskich   17.49   23.13
Kuźnice   1.47   1.8
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   -   -
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 08.06 08:00
Zachmurzenie
15° / 12° zachmurzenie umiarkowane
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Sob. 14:00
Deszczowo
15°
Nd. 14:00
Deszczowo
Pon. 14:00
Deszczowo
18°
Wt. 05:00
Zachmurzenie
11°
Zdjęcie promujące Zakopane

Lp.

Temat

Miesiąc

1.

Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok.

Młodzieżowa Rada Miasta ( Statut)

styczeń

2.

Współpraca placówek oświatowych z Miejską Biblioteką Publiczną (zajęcia i konkursy). Edukacja dzieci i młodzieży z Ukrainy. Świetlice w naszych szkołach- spotkanie z Dyrektorami Szkół.

luty

3.

Przedszkola Niepubliczne– komisja wyjazdowa.

marzec

4.

Podmioty działające na rzecz oświaty: Centrum wsparcia Dziecka i Rodziny oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tatrogród”– komisja wyjazdowa.

kwiecień

5.

Omówienie realizacji zadań zawartych w Strategii i Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2017-2026

Przygotowania do Dnia Dziecka.

maj

6.

Podmioty działające na rzecz oświaty ( Tatrzańskie Centrum Kultury- „Jutrzenka) – komisja wyjazdowa z Komisją Kultury

Przygotowanie do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

czerwiec

7.

- przerwa urlopowa.

lipiec

8.

Omówienie wyników egzaminów ósmoklasistów z uwzględnieniem programu polityki oświatowej Miasta na lata 2018-2023.

Informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego 2023/2024.

Przewidywane zmiany w liczbie zatrudnionych nauczycieli w placówkach

prowadzonych przez Miasto Zakopane.

sierpień

9.

Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży – spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta. Posiedzenie Komisji Oświaty i Komisji Kultury.

wrzesień

10.

Realizacja planów remontów, modernizacji i inwestycji w placówkach oświatowych w 2023 roku

październik

11.

Projekt budżetu miasta na 2024 rok. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Zakopanem w roku szkolnym 2022/2023.

listopad

12.

Podsumowanie pracy Komisji za rok 2023. Opiniowanie budżetu Miasta Zakopane na rok 2024 w zakresie zadań oświatowych. Propozycje do planu pracy Komisji na 2024 rok.

grudzień

Stałe punkty:

- przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;

-opiniowanie projektów uchwał na Sesje Rady Miasta; sprawy bieżące i wolne wnioski