Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   14.75   322.45   39.4   7.56
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   7.87
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   4.43   5.58
Józefa Piłsudskiego   6.44   8.37
Tytusa Chałubińskiego   6.18   8.14
Zofii i Witolda Paryskich   5.49   7.47
Kuźnice   7.63   9.79
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.36   1.78
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 29.09 14:00
Deszczowo
9° / 8° słabe opady deszczu
Pt. 14:00
Deszczowo
10°
Sob. 14:00
Deszczowo
11°
Nd. 14:00
Deszczowo
Pon. 14:00
Deszczowo
10°
Wt. 11:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

Styczeń

Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021. Spotkanie z Komisją Sportu,z Dyrektorami Szkół Podstawowych i z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Luty

Spotkanie z Młodzieżową Radą Miasta i Komisją Kultury.

Marzec i kwiecień

Objazdowe posiedzenia Komisji Oświaty i Sportu w placówkach oświatowych w celu uzyskania pełnego obrazu potrzeb dotyczących remontów, wyposażenia i organizacji ich pracy.

Maj

Spotkanie z Dyrektorem Zakopiańskiego Centrum Edukacji lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czerwiec

Analiza wyników rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022. Spotkanie z Dyrektorami Przedszkoli – analiza i ocena realizacji wybranych projektów. Propozycje zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji, remonty szkół i przedszkoli.

Lipiec

Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021 oraz wyników egzaminów ósmoklasistów. Spotkanie z Komisją Sportu i Turystyki.

Sierpień

Przerwa

Wrzesień

Sprawozdanie z remontów i modernizacji przeprowadzonych w okresie wakacji w Placówkach Oświatowych. Informacja nt. przygotowania szkół do zadań oświatowych na rok szkolny 2021/2022.

Październik

Wstępne propozycje do budżetu miasta Zakopane na rok 2022 w zakresie oświaty.

Listopad

Prace nad budżetem Miasta na rok 2022 w zakresie zadań oświatowych, analiza projektu budżetu.

Grudzień

Podsumowanie pracy Komisji i wydatków na oświatę w roku 2021 oraz prace nad budżetem Miasta Zakopane na rok 2022 w zakresie zadań oświatowych. Propozycje do planu pracy Komisji na 2022 rok.

Stałe punkty:

  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  • Opiniowanie projektów uchwał na Sesje Rady Miasta.
  • Sprawy bieżące i wolne wnioski.