Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.8   0   94.96   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   15.4
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   7.91   9.78
Józefa Piłsudskiego   7.4   9.41
Tytusa Chałubińskiego   10.13   12.89
Zofii i Witolda Paryskich   10.12   13.03
Kuźnice   12.05   15.06
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   3.6   4.55
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 20.05 11:00
Zachmurzenie
18° / 9° zachmurzenie duże
Wt. 14:00
Deszczowo
18°
Śr. 14:00
Deszczowo
14°
Czw. 14:00
Deszczowo
10°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Sob. 08:00
Zachmurzenie
15°
Zdjęcie promujące Zakopane

Komisja Ekonomiki

LUTY: Ustalenie planu pracy.
MARZEC: Spotkanie dotyczące ustalenia stawek za korzystanie z nieruchomości gminnych. Zagadnienie – opłata targowa.
KWIECIEŃ: Zasób mieszkaniowy. Wspólne posiedzenie Komisji Ekonomiki i Komisji Rodziny i Spraw Społecznych.
MAJ: Analiza składanych wniosków formalnych i dyskusja nad ich realizacją.
CZERWIEC: Opiniowanie wykonania budżetu za 1 półrocze.
LIPIEC: Ocena ściągalności podatków.
SIERPIEŃ: Przerwa.
WRZESIEŃ: Propozycje do budżetu na rok 2024.
PAŹDZIERNIK: Problematyka szarej strefy w Zakopanem. Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Ekonomiki.
LISTOPAD: Problematyka szarej strefy w Zakopanem. Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Ekonomiki.
GRUDZIEŃ: Opiniowanie budżetu.