Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.23   0   82.71   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   10.8
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   1.44   1.88
Józefa Piłsudskiego   2.29   3.13
Tytusa Chałubińskiego   2.51   3.4
Zofii i Witolda Paryskich   2.41   3.66
Kuźnice   2.55   3.38
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.96   1.18
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 22.05 20:00
Deszczowo
17° / 13° słabe opady deszczu
Czw. 14:00
Deszczowo
15°
Pt. 14:00
Deszczowo
17°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
18°
Nd. 14:00
Deszczowo
16°
Pon. 14:00
Deszczowo
17°
Zdjęcie promujące Zakopane

STYCZEŃ

 • spotkanie z Prezesami Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Gniazdo w Zakopanem Hm. Dr. Stanisławem Mardułą oraz Adamem Zaleskim – gratulacje, skwer Henryka Schabenbecka

2)Przyjęcie planu pracy Komisji Kultury w 2023 r.

3)Omówienie przygotowań do Jubileuszu 90.lecia praw miejskich Zakopanego.

LUTY wspólna z Komisją Rewizyjną

 • Spotkanie z Dyrekcją Muzeum Tatrzańskiego – omówienie planów związanych z tworzeniem Muzeum Palace oraz Muzeum Narciarstwa i Taternictwa.
 • ZCK - Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za rok 2022. Dyskusja nad  nowym Statutem i strukturą organizacyjną jednostki,  od stanu na dzień 1.04.2023 w kontekście realizacji Projektu UE
 • Plany, perspektywy wydarzeń kulturalnych w Zakopiańskim Centrum Kultury w 2023 roku.

MARZEC

 • Spotkanie z Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem p. Zofią Ziach
 • Spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem p. Markiem Królem-Józagą.
 • Spotkanie z Prezesem Związku Podhalan o. Zakopane p. Marcinem Zubkiem

KWIECIEŃ

 • Spotkanie z Miejskim Konserwatorem Zabytków p. Pauliną Lis
 • Zapowiedź i informacje dotyczące Zakopiańskiej Wiosny Jazzowej w 2023 r

MAJ wyjazdowa komisja do Teatru Witkacego 

 • spotkanie z Dyrektorem Teatru Witkacego p. Andrzejem Dziukiem
 • Przygotowania do Festiwalu Literackiego – współpraca z Teatrem Witkacego,plany Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2023 r.

CZERWIEC

Komisja wyjazdowa do Tatrzańskiego Centrum Kultury „Jutrzenka” wspólna z Komisją Oświaty 15.czerwca

 • Spotkanie z Dyrektorem Tatrzańskiego Centrum Kultury „Jutrzenka” mgr Krzysztofem Jędrzejowskim – współpraca z miastem
 • Wydarzenia kulturalne organizowane przez UMZ i ZCK w sezonie letnim.
 • Spotkanie ze Starostą Tatrzańskim w kontekście wydarzeń kulturalnych w Zakopanem – wspólne działania
 • Spotkanie z Dyrektorem Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury p. Heleną Buńdą

LIPIEC

 • Omówienie przygotowań do Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w 2023 r(współpraca miasta z Zespołami Góralskimi)
 • Współpraca miasta z miastami partnerskimi, program stypendialny z miastami partnerskimi

SIERPIEŃ-Przerwa wakacyjna

WRZESIEŃ – wspólna komisja z Komisją Oświaty

 • Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży – spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta.

PAŹDZIERNIK

 • Kluczowe wydarzenia kulturalne dla Zakopanego na rok 2024.
 • Wstępne wnioski Komisji Kultury do budżetu Miasta Zakopane na rok 2024, omówienie priorytetów w konkursie na przedsięwzięcia kulturalne na rok 2024.
 • Spotkanie z artystami zakopiańskimi
 • Plany Zakopiański Związek Artystów Plastyków oddział. Zakopane – spotkanie z Prezesem Stanisławem Cukrem

LISTOPAD

 • Prace nad budżetem Miasta na rok 2024 w zakresie kultury, analiza projektu budżetu

Grudzień

 • Podsumowanie pracy Komisji za rok 2023.
 • Opiniowanie budżetu.
 • Propozycje do planu pracy Komisji na 2024 r.

Stałe punkty :

 • Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku posiedzenia, przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji
 • Opiniowanie projektów uchwał na Sesję Rady Miasta.
 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.