Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   16.15   774.24   11.26   8.43
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   11.66
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   25.6   34.69
Józefa Piłsudskiego   33.86   45.14
Tytusa Chałubińskiego   25.41   35.83
Zofii i Witolda Paryskich   28.02   42.66
Kuźnice   22.4   31.78
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.91   3.55
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 10.12 13:00
Zachmurzenie
1° / -4° zachmurzenie duże
Nd. 13:00
Śnieg
-4°
Pon. 13:00
Śnieg
-5°
Wt. 13:00
Zachmurzenie
-5°
Śr. 13:00
Zachmurzenie
-4°
Czw. 10:00
Śnieg
-0°
Zdjęcie promujące Zakopane

Styczeń: Przyjęcie planu pracy.

Luty: Zakończenie kontroli w Zakopiańskim Centrum Kultury.

Marzec - Kwiecień: Problematyka funkcjonowania spółek miejskich: „TESKO”, „SEWIK” we współpracy z Komisją Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Maj: Kontrola wykonania budżetu miasta za rok 2020, przyjęcie Absolutorium dla Burmistrza Miasta

Czerwiec: „Raport o stanie miasta” w relacji do przyjętej strategii rozwoju miasta na lata 2016- 2026.

Lipiec : Sprawy bieżące.

Wrzesień- Październik:Problematyka „Szarej strefy” w usługach turystycznych .

Listopad: Sprawy bieżące.

Grudzień: Analiza wykonania budżetu miasta za 2021 r.