Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   11.41   355.73   28.27   10.47
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   25.65
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   19.81   28.5
Józefa Piłsudskiego   18.06   24.85
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   13.83   18.12
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Nd. 09.08 05:00
Słonecznie
15° / 15° bezchmurnie
Pon. 14:00
Deszczowo
22°
Wt. 14:00
Deszczowo
22°
Śr. 14:00
Słonecznie
23°
Czw. 14:00
Słonecznie
24°
Zdjęcie promujące Zakopane

Styczeń: Podsumowanie pracy Komisji w roku 2019, Opracowanie planu pracy komisji na rok 2020.

Luty: Kontrola dokumentacji związanej z najmem parkingów położonych przy ulicy Br. Czecha w Zakopanem w latach 2010 -2019.

Marzec- Kwiecień: Kontrola realizacji inwestycji drogowej związanej z przebudową ronda przy Hotelu „Imperial” w Zakopanem, kontrola realizacji głównych wydarzeń kulturalnych w mieście – źródła finansowania koszty,

Maj: Analiza wykonania budżetu miasta za rok 2019

Czerwiec: „Raport o stanie miasta” za rok 2019, Absolutorium dla Burmistrza Miasta

Lipiec: Problem „Szarej strefy” w dziedzinie usług turystycznych – wnioski i propozycje rozwiązań.

Wrzesień: Problem „Szarej strefy” w dziedzinie usług turystycznych – wnioski i propozycje rozwiązań.

Październik: Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 r.

Listopad: Sprawy bieżące

Grudzień: Analiza wykonania budżetu miasta za 2020 r.