Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.21   0   88.52   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   21.18
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   7.15   8.88
Józefa Piłsudskiego   7.27   9.26
Tytusa Chałubińskiego   9.66   12.13
Zofii i Witolda Paryskich   9.27   11.88
Kuźnice   10.92   13.73
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.94   3.6
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 20.05 11:00
Zachmurzenie
18° / 9° zachmurzenie duże
Wt. 14:00
Deszczowo
18°
Śr. 14:00
Deszczowo
14°
Czw. 14:00
Deszczowo
10°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Sob. 08:00
Zachmurzenie
15°
Zdjęcie promujące Zakopane

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

MARZEC: Podsumowanie akcji zima, objazd dróg gminnych. Przedstawienie zasobu sprzętowego wraz z omówieniem planów inwestycyjnych Spółki „TESKO”. Ukwiecenie miasta.
KWIECEŃ: Wspólne posiedzenie z Komisją Rewizyjną i Komisją Ekonomiki w temacie Spółki „SEWIK”. Omówienie funkcjonowania strefy płatnego parkowania.
MAJ: Przedstawienie informacji odnośnie odpadów komunalnych wraz z informacją skutków finansowych zamknięcia Zakładów Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Zoniówka. Analiza wykonywania Strategii Rozwoju Miasta.
CZERWIEC: Omówienie systemu Naprowadzania na miejsca parkingowe w centrum miasta oraz informacja o systemie ITS. ( Inteligentnym Systemie Transportowym)
LIPIEC: Sprawy bieżące, wolne wnioski.
SIERPIEŃ: Przerwa
WRZESIEŃ: Przedstawienie informacji na temat wydanych decyzji na zjazdy z dróg publicznych na tereny prywatne oraz na zgody na przybliżenie obiektów budowlanych do terenów dróg na podstawie art. 43, 39 ustawy o drogach publicznych. Wydanie zgód na wjazdy samochodów ciężarowych przy inwestycjach prywatnych.
PAŻDZIERNIK: Propozycja do budżetu 2024. Przygotowanie do sezonu zimowego „TESKO”.
LISTOPAD: Spółka TBS – inwestycja przy ul. Kamieniec 25
GRUDZIEŃ: Opiniowanie budżetu na rok 2024. Podsumowanie działalności Komisji.