Ikona wyboru języka Polski
Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   23.26   553.1   3.06   7.89
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   5.54
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   17.83   24.72
Józefa Piłsudskiego   20.43   28.64
Tytusa Chałubińskiego   10.83   14.37
Kuźnice   0.52   0.77
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   14.51   21.14
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pon. 28.09 11:00
Deszczowo
11° / 9° słabe opady deszczu
Wt. 14:00
Deszczowo
12°
Śr. 14:00
Deszczowo
Czw. 14:00
Deszczowo
Pt. 14:00
Deszczowo
13°
Sob. 08:00
Deszczowo
12°
14.04.2020
Zdjęcie promujące artykuł


Salon Marcowy - interdyscyplinarny, kulturotwórczy


Zbliża się koniec wystawy „Salon Marcowy 2020: Andrzej Kreütz-Majewski – Malarstwo, Scenografia”, warto więc przy tej okazji wspomnieć ideę Salonu Marcowego, który w 2017 roku został reaktywowany przez Zakopiańskie Centrum Kultury/Miejską Galerię Sztuki, wpisując się tym samym w program Miejskiej Galerii Sztuki
im. Wł. hr. Zamoyskiego jako cykliczny projekt wystawienniczy.


Salon Marcowy był romantyczną ideą garstki artystów (skupionych wokół Tadeusza Brzozowskiego i Kazimierza Królikowskiego), wspartych przez grono intelektualistów i życzliwych krytyków. Udało się im stworzyć wyjątkowe, interdyscyplinarne wydarzenie artystyczne. Pierwsze zakopiańskie Salony Marcowe (1958, 1959, 1968, 1969), bez kompleksu prowincji, na długo przed tendencjami narastającymi w dużych warszawskich i krakowskich środowiskach artystycznych, stały się więc autentyczną manifestacją sztuki wolnej, anonsującej najnowsze światowe trendy
i najciekawsze, niezwykle wyraziste, bezkompromisowe postawy twórcze.

Podczas pierwszego reaktywowanego Salonu Marcowego w roku 2017, zaprezentowany został dorobek twórczy Adama Myjaka – wybitnego rzeźbiarza, rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Przedstawione zostały wówczas rzeźby
i rysunki artysty. O twórczości Adama Myjaka w katalogu do wystawy dr Dorota Grubba-Thiede tak napisała: „Przestrzenne Formy Adama Myjaka obdarzone męską siłą, mają równocześnie delikatną energię i niejednokrotnie poetykę kobiecą. […] Wędrowne doświadczenia artysty wobec tworów Natury i obłaskawionych Naturą Kultury wydają się stymulować skalę rzeźb Adama Myjaka”.

Natomiast Salon Marcowy 2018 był przypomnieniem twórczości tych artystów, którzy brali udział w pierwszych edycjach Salonów Marcowych (1958-1969). Byli to m.in. Kiejstut Bereźnicki, Tadeusz Brzozowski, Tadeusz Dominik, Stefan Gierowski, Wojciech Fleck, Barbara Gawdzik – Brzozowska, Jerzy Nowosielski, Jerzy Panek, Teresa Pągowska, Zenon Pokrywczyński, Jonasz Stern, Jan Szancenbach, Jacek Waltoś, Arkadiusz Waloch, Mieczysław Wejman, Rajmund Ziemski. Prezentacja dzieł ww. artystów miała na celu przypomnienie pewnych zjawisk i tendencji w sztuce, o których, być może, zdążyliśmy już zapomnieć. „Każda postać to odrębna historia, wyrazista osobowość, postawa twórcza i dzieła, które stały się klasyką gatunku” - napisała w tekście towarzyszącym wystawie dyrektor MGS, Lidia Rosińska-Podleśny.

Dorobek artystyczny trzech wybitnych grafików: Józefa Gielniaka, Tadeusza Kulisiewicza, Władysława Skoczylasa przypomniany został w ramach Salonu Marcowego 2019„Pomiędzy inspiracją a improwizacją”. Twórczość tych artystów odcisnęła wyjątkowe piętno na wizerunku i poziomie polskiej grafiki ostatniego wieku. Ekspozycja dała wyobrażenie
o drodze, jaką przebyła technika wypukłodruku, jak również odniosła się do artystycznych związków tych artystów
z Zakopanem i Podhalem, pozwalając odnaleźć wspólne źródło inspiracji i różnorodną formę ekspresji.

Tegoroczna edycja Salonu Marcowego, której otwarcie odbyło się 28 lutego (w 9. rocznicę śmierci artysty), ukazuje twórczość światowej sławy scenografa, malarza, profesora ASP Andrzeja Kreütz-Majewskiego.Na wystawie, od 18 marca dostępnej on-line, zobaczyć można doskonałą głębię wyobraźni artysty. Prezentacja stała się również okazją do przypomnienia, iż ten wybitny twórca związany był z Zakopanem, które to stało się jego azylem, miejscem odpoczynku
i wielu inspiracji twórczych. To właśnie tutaj powstała znaczna część jego prac malarskich, prezentowanych na wystawie w ramach Salonu Marcowego.

Miejska Galeria Sztuki nawiązując do idei pierwszych Salonów Marcowych i ich artystycznego kontekstu, prezentuje sztukę polską na najwyższym poziomie.

(LRP)