Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.18   0   88.57   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   8.84
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   5.85   6.66
Józefa Piłsudskiego   6.05   6.7
Tytusa Chałubińskiego   7.82   8.51
Zofii i Witolda Paryskich   6.16   6.95
Kuźnice   9.12   9.85
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.75   0.97
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 24.02 01:00
Deszczowo
5° / 4° słabe opady deszczu
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Zachmurzenie
11°
Śr. 13:00
Zachmurzenie
11°
Zdjęcie promujące Zakopane

Rozświetlimy Zakopane!

W ramach 9. edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych„Rozświetlamy Polskę” Gmina Miasto Zakopane otrzymała 1.799.680,00 zł dofinansowania na modernizację oświetlenia na terenie miasta.

Inwestycja polegała będzie na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy i zakłada wymianę 1184 szt. istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw wysokoprężnych na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED. Podstawowym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej i ekonomicznej oraz uzyskanie właściwych parametrów oświetlenia. Istotnym efektem przeprowadzenia inwestycji będzie znaczne obniżenie energochłonności systemu poprzez wdrożenie energooszczędnego sprzętu oświetleniowego, o najwyższych parametrach użytkowych. Pozwoli to na uzyskanie znaczących efektów ekologicznych, związanych ze zmniejszeniem zużycia energii oraz efektów ekonomicznych związanych z obniżeniem kosztów eksploatacji systemu oświetlenia ulicznego.

Modernizacja oświetlenia na terenie miasta wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa mieszkańców.


Fot. Jan Byczkowski

Tekst: KSz

(APM)