Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   14.47   0   95.23   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   21.08
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.34   7.89
Józefa Piłsudskiego   6.79   8.5
Tytusa Chałubińskiego   9.18   11.7
Zofii i Witolda Paryskich   9.75   13.04
Kuźnice   8.39   10.5
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.46   0.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 25.04 17:00
Śnieg
8° / -3° słabe opady śniegu
Pt. 14:00
Deszczowo
Sob. 14:00
Deszczowo
10°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
15°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
19°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
21°
Zdjęcie promujące Zakopane

Odbiór odpadów w PSZOK w 2024 roku

Burmistrz Miasta Zakopane oraz „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. informują o istotnych zmianach w Regulaminie odbioru odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK w 2024 roku.

Od 2 stycznia 2024roku:

osoba przekazująca odpady komunalne do PSZOK-u zobowiązana jest do okazania dowodu tożsamości np. dowód osobisty wraz z dowodem wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasto Zakopane za ostatni okres rozliczeniowy.

UWAGA! W przypadku mieszkańców budynków wielolokalowych (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, budynki komunalne itp.) wraz z dowodem tożsamości okazywany jest dowód opłaty czynszu mieszkaniowego, lub opłaty za prąd, wodę i/ lub internet, za poprzedni miesiąc.

Przyjmowanie odpadów w PSZOK będzie prowadzone w poniedziałki w godzinach od 1000 do 1700, od wtorku do piątku w godzinach od 1000 do 1400 i w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 900 do 1400.

Źródło: Tesko

(APM)