Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   -   0   95.23   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   21.08
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.62   8.32
Józefa Piłsudskiego   5.63   7.11
Tytusa Chałubińskiego   7.86   10.16
Zofii i Witolda Paryskich   7.8   10.44
Kuźnice   7.67   9.65
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.53   0.68
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 25.04 17:00
Śnieg
8° / -3° słabe opady śniegu
Pt. 14:00
Deszczowo
Sob. 14:00
Deszczowo
10°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
15°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
19°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
21°
Zdjęcie promujące Zakopane

ODBIÓR ODPADÓW na terenie Gminy Miasto Zakopane W OKRESIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM

Burmistrz Miasta Zakopane oraz „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. informują o istotnych zmianach w odbiorze odpadów komunalnych w okresie świąteczno – noworocznym.

Odbiór odpadów przypadający w dniach od 25 do 29 grudnia 2023 r. będzie prowadzony w następujący sposób:

ODPADY zmieszane i gromadzone selektywnie

 • odbiór odpadów przypadający w dniu 25.12. 2023r. (świąteczny poniedziałek) – będzie realizowany w dniu 23.12.2023r. (sobota)
 • odbiór odpadów przypadający w dniu 26.12. 2023r. (świąteczny wtorek) – będzie realizowany w dniu 27.12.2023r. (środa)
 • odbiór odpadów przypadający w dniu 27.12.2023r. (środa) – będzie realizowany w dniu 28.12.2023r. (czwartek)
 • odbiór odpadów przypadający w dniu 28.12.2023r. (czwartek) – będzie realizowany w dniu 29.12.2023r. (piątek)
 • odbiór odpadów przypadający w dniu 29.12.2023r. (piątek) – realizowany w dniu 30.12.2023r. (sobota)

Odbiór odpadów przypadający w dniach od 1 do 5 stycznia 2024 r.będzie prowadzony w następujący sposób:

ODPADY zmieszane i segregowane w workach (harmonogram nr 9)

 • odbiór odpadów przypadający w dniu 1.01.2024r. (noworoczny poniedziałek) – będzie realizowany w dniu 2.01.2024r. (wtorek)
 • odbiór odpadów przypadający w dniu 2.01.2024r. (wtorek) – będzie realizowany w dniu 3.01.2024r. (środa)
 • odbiór odpadów przypadający w dniu 3.01.2024r. (środa) – będzie realizowany w dniu 4.01.2024r. (czwartek)
 • odbiór odpadów przypadający w dniu 4.01.2024r. (czwartek) i 5.01.2024r. (piątek) – będzie realizowany w dniu 5.01.2024r. (piątek).

ODPADY gromadzone selektywnie harmonogram nr 7

 • odbiór odpadów przypadający w dniu 1.01.2024r. (noworoczny poniedziałek) – będzie realizowany w dniu 2.01.2024r. (wtorek)
 • odbiór odpadów przypadający w dniu 2.01.2024r. (wtorek) i 3.01.2024r. (środa) – będzie realizowany w dniu 3.01.2024r. (środa)
 • odbiór odpadów przypadający w dniu 4.01.2024r. (czwartek) – będzie realizowany w dniu 4.01.2024r. (czwartek)
 • odbiór odpadów przypadający w dniu 4.01.2024r. (piątek) – będzie realizowany w dniu 4.01.2024r. (piątek).


Źródło: WOS

(APM)