Jakość powietrza
Brak danych
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   -   0   100.74   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   14.67
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.62   8.32
Józefa Piłsudskiego   5.63   7.11
Tytusa Chałubińskiego   7.86   10.16
Zofii i Witolda Paryskich   7.8   10.44
Kuźnice   7.67   9.65
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.53   0.68
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 25.04 17:00
Śnieg
8° / -3° słabe opady śniegu
Pt. 14:00
Deszczowo
Sob. 14:00
Deszczowo
10°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
15°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
19°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
21°
Zdjęcie promujące Zakopane

Laureaci Honorowej Odznaki Meritis pro Familia

Podczas wczorajszego spotkania opłatkowego miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Burmistrz Leszek Dorula wraz z zastępcami Agnieszką Nowak-Gąsienicą i Tomaszem Filarem w imieniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej odznaczył Honorową Odznaką Meritis pro Familia panią Ewę Ristić, panią Urszulę Chowaniec-Bombac i Księdza Infułata Stanisława Olszówkę. Odznaka jest przyznawana za szczególne działania na rzecz rodziny i lokalnej społeczności.


W laudacjach czytamy:

Pani Ewa Ristić jest pielęgniarką, która pracuje w zawodzie od 27 lat. Najpierw przez niemal dwie dekady pracowała jako pielęgniarka szkolna, udzielając pomocy w nagłych wypadkach oraz prowadząc prozdrowotną edukację dzieci.

Prawie dziewięć lat temu rozpoczęła pracę w Podhalańskim Stowarzyszeniu Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem. Pani Ewa zajmuje się w ramach działalności w hospicjum opieką terminalną nieuleczalnie chorych w domu. Udziela w ten sposób wsparcia nie tylko chorym pacjentom, ale również ich rodzinom. Obecnie opiekuje się 20 pacjentami. Wśród podopiecznych są osoby zarówno z Zakopanego, jak również z okolicznych miejscowości. Dojazd do podopiecznych to trudne wyzwanie, szczególnie w sezonie turystycznym. Droga do pacjenta zajmuje dużo czasu i generuje spore koszty, które Pani Ristić ponosi w większości sama. Pracuje nie tylko w wyznaczonym czasie, ale przyjeżdża do pacjentów i ich rodzin na wezwanie. Niesie uśmiech i ulgę w cierpieniu. To ciężka i wymagająca praca, której niejednokrotnie towarzyszą trudne emocje po śmierci pacjentów i cierpienie ich bliskich. Misję tę Pani Ewa Ristić wypełnia w sposób zasługujący na najwyższe uznanie. Wręczając honorową odznakę MERITIS PRO FAMILIA -Zasłużeni dla rodziny chcemy docenić wielkie serce dla pacjentów i ich bliskich, zaangażowanie, profesjonalizm i życzliwość.

Pani Urszula Chowaniec-Bombac pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakopanem od roku 1995. Jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a swoje wykształcenie zdobywała pracując i jednocześnie wychowując dwójkę dzieci. Często uczestniczyła również w kursach i szkoleniach zawodowych, aby podnosić kwalifikacje. Pracę w pomocy społecznej rozpoczynała od stanowiska opiekunki domowej, następnie pracowała jako starszy opiekun, pracownik socjalny, p.o. zastępcy dyrektora aż do funkcji Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którą obecnie sprawuje. Poznając pracę w ośrodku pomocy od podstaw zdobyła duże doświadczenie, które wykorzystuje, aby jak najlepiej przyczyniać się do realizacji nowych zadań. W latach 2018-2023 pełniła funkcję koordynatora trzech projektów w ramach środków unijnych - projekt pt. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowany przez ROPS w Krakowie, oraz dwóch projektów realizowanych przez MOPS Zakopane: jeden pt. „Pracujemy dla Ciebie – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakopanem” oraz drugi projekt pt. „Zakopiańskim rodzinom nawet halny nie zaszkodzi” – adresowany do zakopiańskich rodzin.

Jako pracownik, a następnie zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Urszula Chowaniec-Bombac od lat z wielkim zaangażowaniem działa na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie wspierając osoby i rodziny w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych. Pomaga rodzinom w wysiłkach zmierzających do zabezpieczenia niezbędnych potrzeb, pozwalających im godnie żyć. Wspiera rodziny dotknięte przemocą, alkoholizmem i wykluczeniem społecznym. Jej działalność wykracza poza zakres obowiązków wynikających z zajmowanej funkcji. Podczas wieloletniej pracy – obok bieżących zadań – podejmowała się wielu działań dodatkowych służących lokalnej społeczności.

Ksiądz Infułat Stanisław Olszówka, od wielu lat działa na rzecz społeczności zakopiańskiej, najpierw jako wikariusz, następnie jako proboszcz parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem. W okresie duszpasterzowania Ks. Proboszcza Stanisława Olszówki, Parafia rozwinęła prężną działalność społeczną, nie tylko dla własnych parafian czy mieszkańców, ale także ludzi przyjeżdżających do Zakopanego z innych terenów Polski. Ksiądz doceniał potrzeby różnych grup społecznych, czego dowodem jest liczba czynnie działających przy parafii stowarzyszeń i organizacji parafialnych m.in. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Podhalańskie Stowarzyszenie Chorych na SM, Poradnia Rodzinna, Grupy AA, Służba Liturgiczna, Mały Misjonarz, Schola Muzyczna, Biblioteka Parafialna oraz Hospicjum, gdzie pełni funkcję kapelana. Jest założycielem Kuchni Świętego Brata Alberta, która zajmuje się wydawaniem posiłków dla osób biednych i bezdomnych. Głównym celem przyświecającym działalności Księdza Stanisława jest troska o człowieka, jego rozwój duchowy i pomoc materialną. Dzięki staraniom Księdza Infułata powstała, działa i ciągle się rozwija w Zakopanem Stacja Opieki Caritas. Jest to miejsce, w którym osoby chore, samotne, niepełnosprawne, wykluczone społecznie, mogą liczyć na specjalistyczną pomoc pielęgniarską, rehabilitację, oraz wsparcie psychologiczne.

Ksiądz Infułat Stanisław Olszówka zawsze na pierwszym miejscu stawia dobro człowieka i pracę na rzecz rodziny. Bardzo ważnym aspektem w jego codziennej pracy duszpasterskiej jest umacnianie i obrona wartości chrześcijańskich oraz patriotycznych. Wspomaga rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i osoby w potrzebie.Wieloletnia działalność duszpasterska i społeczna Księdza Infułata jest wzorem dla innych i przykładem godnym naśladowania.

(APM)