Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   8.99   660.81   54.77   8.41
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   29.57
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   39.85   47.99
Józefa Piłsudskiego   22.09   24.66
Tytusa Chałubińskiego   18.75   20.56
Zofii i Witolda Paryskich   29.25   37.2
Kuźnice   16.43   17.91
Gronik   -   -
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   30.84   38.77
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pon. 19.04 05:00
Śnieg
4° / 3° słabe opady śniegu
Wt. 14:00
Deszczowo
Śr. 14:00
Deszczowo
Czw. 14:00
Deszczowo
Pt. 14:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Konkursy plastyczne World Snow Day

Zapraszamy dzieci do udziału w Konkursie plastycznym „Mój wymarzony Światowy Dzień Śniegu” związany z FIS World Snow Day – 10. Światowy Dzień Śniegu w Zakopanem. Zachęcamy do zaprezentowania własnej twórczości, a także do rozpoczęcia przygody z zimowym rysunkiem. Serdecznie zapraszamy wszystkich do zaangażowania się i zmobilizowania dzieci do udziału w konkursie.

Celem konkursu jest:

 • zainteresowanie dzieci międzynarodowym wydarzeniem sportowym
 • rozwijanie kreatywności, wyobraźni i obserwacji oraz przenoszenie zaobserwowanych zjawisk na język sztuki
 • zachęcenie do konfrontacji artystycznej dzieci i młodzieży w tematyce określonej w tytule konkursu
 • promocja gminy
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 1-3 oraz dzieci w wieku przedszkolnym.

Warunki uczestnictwa:
 • autorem pracy może być tylko 1 osoba ( prace zbiorowe nie będą oceniane)
 • przyjmowane będą prace z zakresu malarstwa i rysunku, wykonane w formacie A3 (297 mm x 420 mm) lub A4 (210mm ×297mm)
 • prace powinny być wykonane w technikach:
 • malarstwo- farba plakatowa, akrylowa, akwarelowa
 • rysunek- ołówek, kredka, pastele tłuste, flamastry
 • dopuszczalne jest mieszanie wymienionych technik ( z wyłączeniem techniki collage, do udziału w konkursie nie będą dopuszczane prace wykonane innymi technikami)

UWAGA! W pracach nie umieszczamy żadnych napisów! W razie potrzeby, stosowne teksty na plakacie zostaną zamieszczone przez organizatorów konkursu!

Kryteria oceny prac:
 • zgodność z tematem konkursu
 • oryginalność i sposób interpretacji
 • dobór środków wyrazu plastycznego
 • walory estetyczne

Nadsyłanie prac: tylko za pośrednictwem poczty elektroniczne.  Konkurs trwa w terminie od 11.01.2021r. do 15.01.2021r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 17.01.2021 roku podczas FIS World Snow Day – 10. Światowy Dzień Śniegu w Zakopanem. O szczegółowym terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie po rozstrzygnięciu konkursu przez Jury.

Zdjęcie z efektu końcowego pracy prosimy przesyłać na adres e-mail: kultura@zakopane.eu z dopiskiem w tytule wiadomości „Światowy Dzień Śniegu” w terminie do dnia 15.01.2021r.

Szczegóły regulamin dostępny jest TUTAJ

(RKW)