Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.47   0   94.9   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   20.95
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   8.63   10.62
Józefa Piłsudskiego   7.41   9.14
Tytusa Chałubińskiego   11.17   14.07
Zofii i Witolda Paryskich   9.24   11.52
Kuźnice   10.88   13.42
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.08   1.45
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 19.06 17:00
Zachmurzenie
26° / 16° zachmurzenie małe
Czw. 14:00
Zachmurzenie
21°
Pt. 14:00
Zachmurzenie
25°
Sob. 14:00
Deszczowo
22°
Nd. 14:00
Deszczowo
17°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
21°
Zdjęcie promujące Zakopane

Dowóz na szczepienie przeciwko koronawirusowi

Miasto Zakopane zorganizuje dowóz na szczepienie przeciwko koronawirusowi osobom z orzeczeniem o I grupie niepełnosprawności, a także osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień.

Aby skorzystać z pomocy Miasta należy zadzwonić pod numer telefonu 504 920 482 czynny
w poniedziałek od 8:00 do 15:30, wtorek-piątek od 7:30 do 15:00
podając następujące informacje:

 1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
 2. telefon kontaktowy do pacjenta lub opiekuna pacjenta,
 3. imię i nazwisko pacjenta,
 4. PESEL pacjenta,
 5. kryterium kwalifikujące do przewozu:
  - stopień niepełnosprawności znaczny (I grupa inwalidzka) i kod niepełnosprawności R lub N,
  - oświadczenie o posiadaniu obiektywnych i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego ich zamieszkania punktu szczepień,
 6. adres zamieszkania pacjenta,
 7. adres punktu szczepień,
 8. data szczepienia,
 9. godzina szczepienia,
 10. określić czy osoba będzie poruszać się na wózku inwalidzkim oraz czy będzie jej towarzyszył opiekun.

Osoba koordynująca przewóz przyjmie zgłoszenie i po sprawdzeniu dostępności dowozu oddzwoni
z informacją o szczegółach jego realizacji.

Uwaga!  Infolinia miejska służy wyłącznie zgłoszeniu potrzeby organizacji transportu. Zadzwonić na nią powinny tylko osoby zarejestrowane na szczepienie – kiedy ustalony mają termin i miejsce szczepienia.         

Uprawnione osoby mogą zgłaszać potrzebę przewozu od 22 stycznia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe informacje:

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 Urząd Miasta w Zakopanem, zgodnie z aktualnymi zaleceniami rządowymi, zorganizuje transport uprawnionych osób do punktów szczepień. Co ważne Urząd Miasta w Zakopanem nie wyznacza terminu i miejsca szczepienia, a organizuje jedynie transport osobom do tego uprawnionym, które mają już wyznaczony termin szczepienia.

Rejestracja na szczepienie odbywa się za pośrednictwem:  

 • dedykowanej infolinii, pod nr tel. 989,
 • Internetowego Konta Pacjenta,
  ·wybranego punktu szczepień (w przypadku mieszkańców miasta Zakopane są to: Klinika medyczna Allmedica ul. Chyców Potok 26 34-500 Zakopane oraz Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego ul. Kamieniec 10 34-500 Zakopane).

Szczegółowe informacje dostępne są na rządowej stronie pod adresem: www.gov.pl.

Osoby uprawnione do transportu do punktów szczepień (według wytycznych Wojewody Małopolskiego):

 1. Transport osoby uprawnionej, która rejestruje się bezpośrednio w punkcie szczepień

Osoba uprawniona, która zarejestruje się w wybranym punkcie szczepień, może złożyć bezpośrednio
w placówce oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności o kodzie R lub N. Listy osób wnioskujących
o zapewnienie transportu wraz z terminem szczepień do koordynatora organizacji transportu przekazuje placówka wykonująca szczepienie.

 1. Transport osoby uprawnionej, która rejestruje się przez infolinię lub Internetowe Konto Pacjenta

W przypadku, gdy pacjent rejestruje się na szczepienie za pośrednictwem infolinii 989 lub e-rejestracji,
i spełnia określone kryteria uprawniające do transportu na szczepienie, może zgłosić potrzebę transportu bezpośrednio u koordynatora do spraw transportu (tel. 504 920 482).

Uprawnione osoby mogą zgłaszać potrzebę przewozu od 22 stycznia.

Aby skorzystać z pomocy Miasta należy zadzwonić pod numer telefonu 504 920 482 czynny
w poniedziałek od 8:00 do 15:30, wtorek-piątek od 7:30 do 15:00
- podając następujące informacje:

 1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
 2. telefon kontaktowy do pacjenta lub opiekuna pacjenta,
 3. imię i nazwisko pacjenta,
 4. PESEL pacjenta,
 5. kryterium kwalifikujące do przewozu:
 • stopień niepełnosprawności znaczny (I grupa inwalidzka) i kod niepełnosprawności R lub N,
 • oświadczenie o posiadaniu obiektywnych i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego ich zamieszkania punktu szczepień,
 1. adres zamieszkania pacjenta,
 2. adres punktu szczepień,
 3. data szczepienia,
 4. godzina szczepienia,
 5. określić czy osoba będzie poruszać się na wózku inwalidzkim oraz czy będzie jej towarzyszył opiekun.

Osoba koordynująca przewóz przyjmie zgłoszenie i po sprawdzeniu dostępności dowozu oddzwoni
z informacją o szczegółach jego realizacji.

Wsiadając do zorganizowanego środka transportu należy pokazać kierowcy orzeczenie o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej. Po szczepieniu zainteresowany zostanie odwieziony do miejsca zamieszkania.

Należy też liczyć się z brakiem możliwości przewozu w zgłaszanym terminie. Z tego powodu ustalona została następująca hierarchia obsługi:

 1. kolejność zgłoszeń wpływająca na komplet przewożonych osób,
 2. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
  o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
 3. osoby, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności
  w samodzielnym dotarciu do najbliższego ich miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Miasto nie organizuje przewozu zespołu szczepiennego do osób leżących w domach. Jest to zadanie punktów szczepień. Lekarz POZ w ramach finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia szczepień pacjentów realizuje transport dedykowany osobom, które ze względów zdrowotnych wymagają użycia transportu sanitarnego.

!!! Infolinia miejska służy wyłącznie zgłoszeniu potrzeby organizacji transportu. Zadzwonić na nią powinny tylko osoby zarejestrowane na szczepienie – kiedy ustalony mają termin i miejsce szczepienia.                             

Do transportu osób na szczepienia będą wykorzystywane m.in. pojazdy specjalnie przystosowane dla osób
z niepełnosprawnościami. Jeśli zajdzie taka potrzeba, osoba z niepełnosprawnością może dojechać na szczepienie razem z opiekunem. Obecnie analizujemy możliwość wykorzystania pojazdów innych jednostek – decyzja w tym zakresie uzależniona będzie od zapotrzebowania.

W trakcie transportu pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojeździe oraz zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów. Musi także stosować się do poleceń osoby kierującej pojazdem.

(APM)