Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   58.64   1134.26   6.02   10.97
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   44
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   78.14   92.88
Józefa Piłsudskiego   17.82   21.99
Tytusa Chałubińskiego   7.07   8
Zofii i Witolda Paryskich   16.46   23.37
Kuźnice   0.9   1.19
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.91   2.11
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 09.02 04:00
Zachmurzenie
-17° / -19° zachmurzenie umiarkowane
Pt. 13:00
Zachmurzenie
-2°
Sob. 13:00
Śnieg
-2°
Nd. 13:00
Śnieg
-0°
Pon. 13:00
Zachmurzenie
-1°
Zdjęcie promujące Zakopane

Nabór kandydatów na rachmistrza spisowego przedłużony

Burmistrz Miasta Zakopane – Gminny Komisarz Spisowy w Zakopanem ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej NSP 2021. Termin składania ofert do 16 lutego 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r. godz. 24.00.


Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Regulamin_naboru_rachmistrzów_spisowych_dla_GBS

Zał.1_Nabór_ogłoszenie_dla_GBS

Zał.2_Oferta kandydata na rachmistrza

(APM)