Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   7.3   0   101.39   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   16.56
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   3.75   4.78
Józefa Piłsudskiego   3.01   4.07
Tytusa Chałubińskiego   4.18   5.4
Zofii i Witolda Paryskich   5.64   7.78
Kuźnice   3.16   4.15
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   9.62   11.97
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Wt. 21.05 17:00
Deszczowo
21° / 12° słabe opady deszczu
Śr. 14:00
Deszczowo
16°
Czw. 14:00
Deszczowo
12°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Sob. 14:00
Deszczowo
15°
Nd. 14:00
Deszczowo
17°
Zdjęcie promujące Zakopane

Odbiór odpadów w PSZOK w 2024 roku

Burmistrz Miasta Zakopane oraz „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. informują o istotnych zmianach w Regulaminie odbioru odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK w 2024 roku

Od 2 stycznia 2024roku:

Warunkiem przyjęcia odpadów jest uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zakopane i okazanie dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zakopane za ostatni okres rozliczeniowy, która musi zawierać imię i nazwisko/nazwę oraz adres osoby/firmy przekazującej odpady i wskazywać, że jest to opłata za nieruchomość z której dostarczane są odpady lub zawierać numer kartoteki klienta.

Dodatkowo:

  • Właściciel nieruchomości (osoba która złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) dostarczający odpady do PSZOK musi okazać dokument tożsamości tj.:
  • Mieszkańcy budynków wielolokalowych (Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, budynki komunalne itp.) wraz z dowodem tożsamości ze zdjęciem muszą okazać, w zamian za dokument potwierdzający dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,fakturę lub dowód opłaty:czynszu mieszkaniowego, prąd, wodę, internet za poprzedni miesiąc. Jeżeli odpady dostarczane są w imieniu właściciela nieruchomości, dostarczający odpady musi posiadać upoważnienie tej osoby, o którym mowa w punkcie 1.
  • Odbiór odpadów od firm i działalności gospodarczych:dostarczający odpady w imieniu firmy musi okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, upoważnienie imienne wystawione przez zarząd/właściciela firmy.

dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem – dane muszą być zgodne z ewidencją zawartą w gminnym systemie gospodarki odpadami.

Jeżeli odpady dostarczane są w imieniu właściciela nieruchomości, dostarczający odpady musi posiadać upoważnienie osoby której dane zawarte są w gminnym systemie ewidencji odpadów komunalnych. Upoważnienie musi zawierać imię i nazwisko oraz adres osoby upoważniającej oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej.

Przyjmowanie odpadów w PSZOK będzie prowadzone w poniedziałki w godzinach od 1000 do 1700, od wtorku do piątku w godzinach od 1000 do 1400 i w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 900 do 1400.(MC)