Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   9.7   0   94.82   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   12.03
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   4.22   5.3
Józefa Piłsudskiego   3.5   4.78
Tytusa Chałubińskiego   6.32   8.47
Zofii i Witolda Paryskich   5.21   7.27
Kuźnice   4.55   5.81
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.38   0.49
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Wt. 21.05 17:00
Deszczowo
20° / 12° słabe opady deszczu
Śr. 14:00
Deszczowo
16°
Czw. 14:00
Deszczowo
12°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Sob. 14:00
Deszczowo
15°
Nd. 14:00
Deszczowo
17°
Zdjęcie promujące Zakopane

Zgłoś swój wniosek na inicjatywę kulturalno-edukacyjną i zdobądź środki na jej realizację!

Miejska Biblioteka Publiczna w Zakopanem zaprasza do udziału w konkursie na inicjatywy lokalne dla mieszkańców Zakopanego. Start konkursu 1 lutego 2024 r. Termin naboru upływa 29 lutego 2024 r. Jeżeli jesteście z Zakopanego i macie pomysł na ciekawe wydarzenie zgłoście się do nas!


Ogłoszony konkurs to jeden z elementów Zadania „DziałajMY w Bibliotece” w ramach BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ, na którego realizację biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzięki realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Jakie są cele realizacji konkursu na inicjatywę oddolną?

- wspieranie oddolnych inicjatyw i projektów edukacyjno- animacyjnych;

- wspólna realizacja zgłoszonych pomysłów inicjatyw lokalnych;

- wzmocnienie roli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zakopanem jako „trzeciego miejsca”;

- nawiązanie i pogłębienie współpracy z aktywnymi społecznie i kulturalnie mieszkańcami

Zakopanego

- propagowanie i rozwój czytelnictwa

To realna szansa na zrealizowanie własnych pomysłów na ciekawą inicjatywę skierowaną do lokalnej społeczności. To wkład w rozwój biblioteki, lokalnej społeczności oraz szeroko rozumianego czytelnictwa!

Do zgłaszania swoich pomysłów organizatorzy zapraszają zarówno osoby indywidualne, jak i grupy formalne i nieformalne oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Zakopanego.

Przed zgłoszeniem swojej inicjatywy należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz Wykazem kosztów kwalifikowanych stanowiącym załącznik nr 1.

Wnioskodawcy nie potrzebują wkładu własnego.

Przewidywany budżet całkowity zadań inicjatyw oddolnych w ramach projektu wynosi 23 050 zł. Kwota dotacji, jaką może uzyskać jedna inicjatywa wynosi maksymalnie 7 500 zł.

Wykaz załączników do pobrania

Regulamin konkursu na inicjatywy oddolne w projekcie „DziałajMY w Bibliotece"

Załącznik nr 1 - Wykaz kosztów kwalifikowanych

Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenia

Celem tego programu jest wzmocnienie bibliotek, jako „trzeciego miejsca” jednoczącego lokalną społeczność poprzez działania w obszarze szeroko rozumianej kultury. W ramach tego projektu wydzielona część budżetu jest przeznaczona na realizację inicjatywy zaproponowanej przez mieszkańców Zakopanego.

Dodatkowe informacje na temat konkursu na inicjatywy oddolne można uzyskać
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zakopanem
, tel. +48 18-20-664-38

Osoba do kontaktu: Dominika Gąsienica – Roj, tel. 667 226 225 , e-mail: dgasienica-roj@biblioteka.zakopane.eu 

Projektu BLISKO “ DziałajMY w Bibliotece” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

Źródło: MBP

(APM)