Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   9.7   0   101.39   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   15.67
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   4.22   5.3
Józefa Piłsudskiego   3.5   4.78
Tytusa Chałubińskiego   6.32   8.47
Zofii i Witolda Paryskich   5.21   7.27
Kuźnice   4.55   5.81
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.38   0.49
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Wt. 21.05 17:00
Deszczowo
20° / 12° słabe opady deszczu
Śr. 14:00
Deszczowo
16°
Czw. 14:00
Deszczowo
12°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Sob. 14:00
Deszczowo
15°
Nd. 14:00
Deszczowo
17°
Zdjęcie promujące Zakopane

Kolejna umowa w ramach programu modernizacji dróg publicznych w Zakopanem podpisana

Umowa dotyczy modernizacji drogi ul. Antałówka Boczna. Zakres robót obejmować będzie budowę odwodnienia drogi, wykonanie podbudowy i obrzeży drogowych oraz ułożenie nowych  nawierzchni asfaltowych. Dodatkowo w ramach prac wykonawca wyłoniony przez firmę SEWIK Tatrzańska Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. wykona remont sieci wodociągowej.

Realizacja modernizacji jest możliwa dzięki zabezpieczonym przez Burmistrza Miasta Zakopane Leszka Dorulę środkom finansowym w budżecie Miasta na 2024 rok i pozyskanemu z Rządowego Programu Rozwoju Dróg dofinansowaniu. Łączny koszt prac drogowych to 687 088,17 złotych.

Rozpoczęcie prac, o ile warunki atmosferyczne na to pozwolą, planuje się na dzień 5 lutego. Ze względu na parametry drogi oraz czas prowadzenia robót, konieczne będą jej odcinkowe zamknięcia. Pracę będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00. do 17.00 i rozpoczną się budową kanalizacji deszczowej od strony Drogi do Olczy.

Warto przypomnieć, że w ramach realizowanego w latach 2015-2023 programu modernizacji dróg publicznych zarządzanych przez Burmistrza Miasta Zakopane przebudowano kilometry dróg m. in. Przewodników Tatrzańskich, Stary Młyn, Bronisława Czecha, Przewodnika J. Krzeptowskiego, Droga do Olczy, Chramcówki. Wykonano modernizacje i budowę dróg, która przez wiele lat nie udawała się tj. Za Strugiem, Rondo Brata Alberta, Ks. Józefa Stolarczyka. Przebudowa z pewnością przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg. Program zakłada poprawę bezpieczeństwa oraz parametrów dróg poprzez przebudowę i budowę urządzeń niezbędnych do racjonalnej gospodarki pasem drogowym, a jednocześnie poprawiających komfort codziennego użytkowania przez mieszkańców.

Środki na program pochodziły z budżetu Miasta Zakopane, jak również z pozyskanych w rekordowych wysokościach dofinansowań z programów krajowych i europejskich.

(APM)