Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   12.87   701.48   54.35   8.18
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   8.73
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   16.39   23.39
Józefa Piłsudskiego   -   -
Tytusa Chałubińskiego   9.75   13.44
Zofii i Witolda Paryskich   12.9   20.7
Kuźnice   7.95   10.96
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   28.25   44.16
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Śr. 27.01 13:00
Śnieg
-3° / -10° słabe opady śniegu
Czw. 13:00
Zachmurzenie
-1°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 13:00
Śnieg
Nd. 13:00
Zachmurzenie
-4°
Pon. 10:00
Słonecznie
-5°
Zdjęcie promujące Zakopane

Ogłoszenie wyników Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji w roku 2021

Miło jest nam poinformować, że Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji w roku 2021został rozstrzygnięty, a jego wyniki zostały ogłoszone Zarządzeniem  nr 5/2021 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 12.01.2021 r. 

Na konkurs, 25 stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych, złożyło łącznie 62 oferty, z czego 54 spełniły wymogi formalne i merytoryczne, określone w Regulaminie Konkursu.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i rekreacji w roku 2021 przyznano kwotę w łącznej wysokości 478 952,00 złote, w tym na:

1. Organizację całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, w tym zgrupowań i obozów sportowych. – 240 267,00 złotych,

2. Organizację i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, w tym organizacja zawodów, turniejów, dni otwartych, festiwali sportowych i turystycznych, pikników rodzinnych. – 147 258,00 złotych,

3. Upowszechnienie aktywności fizycznej dorosłych i seniorów. – 91 427,00 złotych.

Zarządzenie i zestawienie ofert, którym przyznano dofinansowanie w ramach konkursu w załączeniu.

(MSZ)