Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.89   0   60.93   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   23.05
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   13.03   16.9
Józefa Piłsudskiego   18.58   25.03
Tytusa Chałubińskiego   14.51   19.49
Zofii i Witolda Paryskich   14.57   22.08
Kuźnice   13.98   18.45
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.53   0.67
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 21.04 20:00
Śnieg
2° / -0° słabe opady śniegu
Pon. 14:00
Śnieg
Wt. 14:00
Zachmurzenie
Śr. 14:00
Śnieg
Czw. 14:00
Śnieg
Pt. 14:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Aby przybliżyć najmłodszym mieszkańcom naszego Miasta tematykę związaną z historią i współczesnym wizerunkiem Strzelców Podhalańskich zaplanowane zostało zorganizowanie dwóch konkursów.

Pierwszy z nich to skierowany do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych konkurs plastyczny Szarotkę mamy w herbie…, który stanie się wspaniałą okazją do zaprezentowania posiadanych przez dzieci talentów. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody rzeczowe związane z symboliką Strzelców Podhalańskich.Z kolei dla trochę starszych uczniów szkół podstawowych przewidziany został I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Strzelcach Podhalańskich Wierni Tradycji. Będzie on skierowany do drużyn złożonych z uczniów klas 4-7 szkół podstawowych. I etap to eliminacje szkolne w formie testu, natomiast etap finałowy, do którego zakwalifikuje się po jednej drużynie z każdej szkoły, odbędzie się w formie ustnej.