Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.89   0   61.38   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   19.17
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   13.16   17.02
Józefa Piłsudskiego   20.01   26.58
Tytusa Chałubińskiego   14.5   19.58
Zofii i Witolda Paryskich   13.1   19.23
Kuźnice   15.02   20.24
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.1   1.4
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 21.04 20:00
Śnieg
2° / -2° słabe opady śniegu
Pon. 14:00
Śnieg
Wt. 14:00
Zachmurzenie
Śr. 14:00
Śnieg
Czw. 14:00
Śnieg
Pt. 14:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Uroczysty apel w Przemyślu

16 stycznia na terenie 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu odbył się uroczysty apel z okazji przekazania i objęcia przez ppłk Jacka Otrębę obowiązków Dowódcy 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy. Podczas uroczystości Miasto Zakopane reprezentowali Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane – Tomasz Filar oraz Przewodniczący Rady Miasta Zakopane Jan Gluc.

Ceremonię rozpoczęto złożeniem meldunku Dowódcy 21BSP przez dowódcę uroczystości o gotowości pododdziałów do Uroczystego Apelu. Następnie podniesiono na maszt flagę państwową oraz odśpiewano Hymn Państwowy. Po odczytaniu decyzji o zmianie na stanowisku Dowódcy Jednostki Wojskowej odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru, proporca rozpoznawczego oraz ciupagi przechodniej, która stanowi symbol władzy podhalańskiej. Po ceremonii przekazania sztandaru został podpisany protokół zdawczo-odbiorczy po czym zdający i obejmujący obowiązki dowódcy złożyli Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich meldunek o zdaniu i objęciu obowiązków. Elementem kończącym uroczystość była defilada pododdziałów.

Przypominamy, że 7 grudnia 2023 roku, podczas  LV Sesji Rady Miasta Zakopane, została podjęta uchwała o ogłoszeniu roku 2024 "Rokiem Strzelców Podhalańskich". To wyjątkowe wydarzenie ma na celu uhonorowanie bohaterskiej historii i wkładu Strzelców Podhalańskich w rozwój naszego regionu.

Zdjęcia: 5 BSP

Tekst: AŁ

(APM)