Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.89   0   60.93   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   23.05
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   13.03   16.9
Józefa Piłsudskiego   18.58   25.03
Tytusa Chałubińskiego   14.51   19.49
Zofii i Witolda Paryskich   14.57   22.08
Kuźnice   13.98   18.45
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.53   0.67
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 21.04 20:00
Śnieg
2° / -0° słabe opady śniegu
Pon. 14:00
Śnieg
Wt. 14:00
Zachmurzenie
Śr. 14:00
Śnieg
Czw. 14:00
Śnieg
Pt. 14:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

17 stycznia 2024 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Zakopanem powołanego Zarządzeniem Burmistrza nr 0050.5.2024 z dnia 15.01.2024 r.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Zakopanem pracuje w składzie:

  1. Barbara Hadowska – główny specjalista w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakopanem,
  2. Edyta Zaborek – główny specjalista w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
  3. Janina Długopolska  - specjalista terapii uzależnień Szpitala Powiatowego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem,
  4. Maria Pająk – dyrektor przedszkola nr 9 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem,
  5. Mirosław Spera  - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem,
  6. Anna Szymańska -  kurator zawodowy, p.o. Kierownika II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. rodzinnych i nieletnich,
  7. Jan Marciszewski – starszy kurator zawodowy I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych,
  8. Marcin Parzygnat – kierownik rewiru dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem,
  9. Władysław Przybylski  - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakopanem,
  10. Andrzej Macura – przedstawiciel organizacji pozarządowej.

Podczas posiedzenia został wybrany przewodniczący zespołu w osobie Pani Barbary Hadowskiej – głównego specjalisty  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem oraz wiceprzewodniczący, w osobie pani Edyty Zaborek – głównego specjalisty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakopanem.

Źródło: MOPS

(APM)