Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.63   0   81.86   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   3.15
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   23.91   35.05
Józefa Piłsudskiego   2.3   3.2
Tytusa Chałubińskiego   1.67   2.34
Zofii i Witolda Paryskich   10.75   15.49
Kuźnice   0.63   0.84
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.15   0.19
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 20.04 05:00
Śnieg
2° / -0° słabe opady śniegu
Nd. 14:00
Śnieg
-1°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
Wt. 14:00
Zachmurzenie
Śr. 14:00
Śnieg
Zdjęcie promujące Zakopane

Węgiel dla mieszkańców Zakopanego

Przypominamy, że miasto Zakopane prowadzi w 2023r. sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie. Miasto korzysta z certyfikowanego węgla z polskich kopalni, niepochodzącego z importu.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla można składać w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, na dzienniku podawczym lub w pokoju nr 10, a także za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP (wymagany podpis zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny).

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń. Po ich weryfikacji wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo o konieczności wniesienia opłaty w kasie Urzędu Miasta Zakopane lub na rachunek bankowy nr 76 1240 4748 1111 0000 4882 8147 Bank PEKAO S.A. z dopiskiem:opłata za węgiel i dane wnioskodawcy.Następnie pracownik firmy zajmującej się dystrybucją węgla na terenie gminy skontaktuje się z wnioskodawcą telefonicznie celem ustalenia dogodnego terminu dostawy.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym Dz. U. poz. 1692 i 1967 ze zm.

Uwaga! Ilość paliwa stałego dostępna na sezon grzewczy 2022/23 dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 3 tony.

  • 1,5t. – do dnia 31 grudnia 2022r,
  • 1,5t. – od dnia 01 stycznia do 15 kwietnia 2023r.

Mieszkańcom, którzy nie zrealizowali preferencyjnego zakupu paliwa stałego w 2022r. lub dokonali go w ilości mniejszej niż 1,5 tony – niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2023r.

We wniosku należy określić jeden rodzaj frakcji paliwa stałego: groszek/ekogroszek lub węgiel gruby (kostka, orzech).

Wnioski można składać do 15 kwietnia 2023r.

(APM)