Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   8.48   637.82   51.52   9.58
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   32.18
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   4.08   5.51
Józefa Piłsudskiego   1.59   2.5
Tytusa Chałubińskiego   1.13   1.56
Zofii i Witolda Paryskich   11.43   18.93
Kuźnice   0.86   1.19
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.44   3.29
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Śr. 20.01 07:00
Deszczowo
1° / -0° słabe opady deszczu
Czw. 13:00
Śnieg
Pt. 13:00
Deszczowo
Sob. 13:00
Deszczowo
Nd. 13:00
Śnieg
-1°
Pon. 04:00
Zachmurzenie
-6°
Zdjęcie promujące Zakopane

 Uczniowie klas I-III wracają do szkół

Po zakończeniu ferii zimowych, odbywających się w jednym terminie dla wszystkich uczniów w całym kraju, od 18 stycznia uczniowie klas I-III wznowią naukę w formie tradycyjnej. Zajęcia w najmłodszych klasach szkół podstawowych odbywać się będą z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez MEiN, MZ i GIS, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa.

Wśród wytycznych znajdują się rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły.

Równocześnie z przygotowaniami do wznowienia stacjonarnego trybu nauczania w klasach I-III, w poniedziałek 11 stycznia rozpoczęły się testy przesiewowe na obecność wirusa SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Badania potrwają do 15 stycznia.

Przypominamy:  

· Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz taki, którego domownicy nie przebywają w izolacji.

· Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

· Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

· 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

· dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

· dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m

· Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

- Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych!

(APM)