Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   7.76   0   41.28   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   19.92
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   8.54   10.88
Tytusa Chałubińskiego   6.34   8.06
Zofii i Witolda Paryskich   7.03   9.31
Kuźnice   5.58   7.32
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.62   0.75
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 30.09 05:00
Zachmurzenie
11° / 7° zachmurzenie duże
Nd. 14:00
Zachmurzenie
14°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
19°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
21°
Śr. 14:00
Zachmurzenie
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

XXIX Kwesta na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków w Zakopanem

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią Covid – 19 w tym roku 1 listopada, znów odbędzie się Kwesta Zaduszkowa na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków. Jak zwykle fundusze na ten cel będziemy zbierać na dwóch zakopiańskich cmentarzach: na Pęksowym Brzyzku i na Nowym Cmentarzu, przy ul. Nowotarskiej w godz. 8.00 do 19.00.

Kwestować będą zawsze chętnie włączający się w tę inicjatywę Burmistrzowie i Radni oraz przedstawiciele niemal wszystkich instytucji kulturalnych i aktywnych organizacji społecznych w Zakopanem.

XXVIII Kwesta 2021- lista kwestujących

Podczas ostatniej XXVIII Kwesty na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków w 2019 r. na obu zakopiańskich cmentarzach zebrano 23 546,32 zł.

W ramach złożonych na lokacie funduszy w 2020 roku kontynuowano prace konserwatorskie i pielęgnacyjne przy nagrobkach kamiennych i żelaznych ogrodzeniach mogił nie posiadających żadnych prawnych opiekunów: na Starym i na Nowym Cmentarzu. Na Pęksowym Brzyzku w roku 2020 dokończono prace nad 8 pomnikami, konserwowanymi w latach 2019 - 2020 oraz prowadzono systematyczną pielęgnację ok. 50 wybranych, opuszczonych mogił i nagrobków a także ok. 20 nagrobków zasłużonych luminarzy kultury, m.in.: Tytusa Chałubińskiego, Stanisława i Marii Witkiewiczów, Kornela i Janiny Makuszyńskich, Kazimierza Przerwy - Tetmajera, Władysława Orkana, Bronisławy i Kazimierza Dłuskich, Józefa i Zofii Fedorowiczów, Rodziny Żychoniów, Jerzego Gawlińskiego, Mariusza Zaruskiego i innych.

W 2021 roku na obu cmentarzach wybraliśmy do konserwacji 13 zaniedbanych obiektów, w tym: 10 na Starym i 3 na Nowym Cmentarzu. Na Pęksowym Brzyzku odnowiono: 3 tumby nagrobne z piaskowca:Anieli Semków, Heleny Majewskiej, ks. Michała Maćkowskiego, 2 tumby granitowe w ozdobnych żelaznych ogrodzeniach: Julii z Kierskich Kłosowskiej i Tadeusza Nałęcza Raczyńskiego,mogiłę Michała Kappa – z dekoracyjną nieczytelną tablicą inskrypcyjną i żelaznym płotkiem,obelisk iglicowy z czarnego sjenitu Teofila Sokalskiego z1896 r.oraz 3 skromne bezimienne groby z ozdobnymi krzyżami na piaskowcowym cokole.Na Nowym Cmentarzu w 2021 r. dokonano konserwacji 3 nagrobków: Elżbiety z Hr. De Colonna Czosnowskich Hrabiny De Michałowej Baworowskiej, Maurycego Piwoka i Julii Koszko z rodziną.

Koszt prac konserwatorskich i pielęgnacyjnych w 2020 roku to 20 547 zł, a w 2021 roku 24 490 zł. Prace te dobiegają końca.

Za dar serca i życzliwość na kolejnej XXIX Kweście serdeczne Bóg zapłać!

Organizatorzy: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami/Oddział Podhalański

Datki można też wpłacać na konto TOnZ: 30 8821 0009 4542 00012 z dopiskiem: KWESTA

Źródło: TOnZ

(APM)