Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   13.94   424.42   29.77   5.72
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   15.2
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   22.96   31.75
Józefa Piłsudskiego   11.39   13.69
Tytusa Chałubińskiego   8.76   11.08
Zofii i Witolda Paryskich   14.88   19.42
Kuźnice   9.53   11.61
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.57   0.66
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 15.08 08:00
Zachmurzenie
19° / 15° zachmurzenie małe
Wt. 14:00
Deszczowo
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
25°
Czw. 14:00
Deszczowo
23°
Pt. 14:00
Deszczowo
24°
Sob. 05:00
Zachmurzenie
15°
Zdjęcie promujące Zakopane

Prace w ramach utrzymania zadrzewienia gminnego

Wydział Ochrony Środowiska informuje, że w okresie od 21 października, w ramach bieżącego utrzymywania zadrzewienia gminnego, rozpoczną się prace polegające na wykonaniu pielęgnacji w obrębie koron 40 drzew i usunięciu 43 drzew oraz pielęgnacji drzew w ramach skrajni drogowej (odsłonięcie lamp drogowych) i frezowaniu pni po wcześniej usuniętych drzewach.

Zgodnie z wynikami ekspertyzy dendrologicznej z dnia 25.06.2021r. i na podstawie wizji terenowych drzewa przeznaczone do usunięcia w większości są obumarłe i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia. Zaniechanie działań związanych z usunięciem drzew zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia będzie skutkowało poniesieniem przez gminę zarówno kosztów finansowych, jak i odpowiedzialności karnej.

W ramach kompensacji przyrodniczej za usuwane drzewa w terminie do 30.11.2021r. zostaną wykonane nasadzenia zastępcze zaplanowane w większości z rodzimych gatunków i w odmianach zalecanych do miast, tj. m. in. jarząb mączny ‘Magnifica’, grab pospolity ‘Fastigiata’, wiśnia osobliwa ‘Umbraculifera’, lipa drobnolistna ‘Rancho’, klon pospolity ‘Eurostar’ lub ‘Cleveland’.

W dniu dzisiejszym wykwalifikowani inspektorzy drzew z firmy Taxus Arbor wykonują analizy dendrologiczne przy ul. Zamoyskiego. 

Źródło: WOŚ

(APM)