Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   11.44   910.67   61.3   6.33
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   25.29
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   7.77   9.34
Józefa Piłsudskiego   9.23   12.11
Tytusa Chałubińskiego   9.83   12.55
Zofii i Witolda Paryskich   9.84   13.69
Kuźnice   7.12   9.03
Gronik   8.61   10.29
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.01   1.19
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Wt. 18.01 16:00
Zachmurzenie
-3° / -8° zachmurzenie duże
Śr. 13:00
Zachmurzenie
Czw. 13:00
Śnieg
-2°
Pt. 13:00
Śnieg
-6°
Sob. 13:00
Śnieg
-6°
Nd. 13:00
Zachmurzenie
-7°

Prace w ramach utrzymania zadrzewienia gminnego

Wydział Ochrony Środowiska informuje, że w okresie od 21 października, w ramach bieżącego utrzymywania zadrzewienia gminnego, rozpoczną się prace polegające na wykonaniu pielęgnacji w obrębie koron 40 drzew i usunięciu 43 drzew oraz pielęgnacji drzew w ramach skrajni drogowej (odsłonięcie lamp drogowych) i frezowaniu pni po wcześniej usuniętych drzewach.

Zgodnie z wynikami ekspertyzy dendrologicznej z dnia 25.06.2021r. i na podstawie wizji terenowych drzewa przeznaczone do usunięcia w większości są obumarłe i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia. Zaniechanie działań związanych z usunięciem drzew zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia będzie skutkowało poniesieniem przez gminę zarówno kosztów finansowych, jak i odpowiedzialności karnej.

W ramach kompensacji przyrodniczej za usuwane drzewa w terminie do 30.11.2021r. zostaną wykonane nasadzenia zastępcze zaplanowane w większości z rodzimych gatunków i w odmianach zalecanych do miast, tj. m. in. jarząb mączny ‘Magnifica’, grab pospolity ‘Fastigiata’, wiśnia osobliwa ‘Umbraculifera’, lipa drobnolistna ‘Rancho’, klon pospolity ‘Eurostar’ lub ‘Cleveland’.

W dniu dzisiejszym wykwalifikowani inspektorzy drzew z firmy Taxus Arbor wykonują analizy dendrologiczne przy ul. Zamoyskiego. 

Źródło: WOŚ

(APM)