Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   12.14   544.89   8.12   3.05
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   11.72
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   18.56   24.53
Józefa Piłsudskiego   14.17   21.54
Tytusa Chałubińskiego   0.99   1.33
Zofii i Witolda Paryskich   3.96   5.33
Kuźnice   0.02   0.11
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.61   0.75
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 06.10 08:00
Zachmurzenie
10° / 10° zachmurzenie umiarkowane
Pt. 14:00
Zachmurzenie
18°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
17°
Nd. 14:00
Słonecznie
12°
Pon. 14:00
Słonecznie
16°
Wt. 05:00
Słonecznie
Zdjęcie promujące Zakopane

Bezpieczniej przez Szkołą nr 3

Zakończyły się prace remontowo-budowlane przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zakopanem. Przedmiotem inwestycji było odprowadzenie wody opadowej z dachu nad wejściem głównym budynku szkoły oraz wykonanie drogi wewnętrznej - zatoki dla wysiadających i wsiadających dzieci, a także odcinka ciągu pieszego prowadzącego do wejścia do budynku.

Wykonawcą inwestycji była firma Kiernia Sp. z o.o. z Ratułowa. Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie nowych nawierzchni w obrębie placu przed budynkiem (nawierzchnie asfaltowe, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na chodniku) z wydzieleniem jezdni dla samochodów oraz miejscem do wysiadania i wsiadania, montaż krawężników i obrzeży, montaż bramy przesuwnej, elementów bezpieczeństwa ruchu pieszego w postaci barierek ochronnych, a także oznakowania poziomego. Dodatkowo wykonana została wycinka drzew i rekultywacja terenu, odsłonięte powierzchnie gruntu zostaną obsiane roślinnością oraz zielenią.

Niezwykle ważnym elementem przedsięwzięcia było wykonanie systemu odwodnienia i odprowadzania wód deszczowych, w skład którego wejdą kolektor deszczowy, studnie rewizyjne oraz wpusty deszczowe, dzięki czemu wody opadowe będą przechwytywane i wprowadzane do projektowanego kolektora.

Realizowana inwestycja znacznie podniosła zarówno funkcjonalność użytkowania całej strefy przed budynkiem szkoły, jak i bezpieczeństwo uczniów, kadry nauczycielskiej i rodziców. Dzięki poprawie warunków poruszania się i dojazdu do placówki, znikną uciążliwości związane z koniecznością zatrzymywania się na ulicy Karłowicza, co skutkowało w godzinach rannych i popołudniowych korkowaniem się ruchu drogowego.

W wyniku działań inwestycyjnych poprawiła się również wygląd i estetyka placu manewrowego - dojścia i dojazdy wykonane były z betonu o zróżnicowanej szerokości, ukształtowaniu wysokościowym i kształcie. Dzięki zastosowaniu projektowanych rozwiązań materiałowych i geometrycznych nastąpiło dopasowanie drogi wewnętrznej - zatoki postojowej oraz chodników do istniejącego ukształtowania terenowego, co również wpłynęło na poprawę warunków bezpiecznego i przyjaznego użytkowania terenu.

Koszt inwestycji wyniósł 415 tys. zł

(RKW)