Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   15.52   248.97   52.25   10.56
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   7.47
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.73   7.91
Józefa Piłsudskiego   5.33   7.46
Tytusa Chałubińskiego   7.19   9.51
Zofii i Witolda Paryskich   11.58   15.57
Kuźnice   3.35   4.4
Gronik   3.79   4.56
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   6.25   7.14
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 21.01 16:00
Śnieg
-5° / -7° słabe opady śniegu
Sob. 13:00
Śnieg
-6°
Nd. 13:00
Zachmurzenie
-6°
Pon. 13:00
Zachmurzenie
-3°
Wt. 13:00
Śnieg
Śr. 13:00
Śnieg
-3°

Remont ul. Przewodnika Józefa Krzeptowskiego zakończony

Modernizacja ul. Przewodnika Józefa Krzeptowskiego to jedna z najważniejszych inwestycji przeprowadzonych w tym roku w Zakopanem. Wyremontowana ulica to ważny dla utrzymania płynności ruchu łącznik między Zakopanem a Kościeliskiem.


W ramach dofinansowanej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych inwestycji wykonano wszelkie niezbędne roboty ziemne, rozbiórkowe, przebudowę sieci, wykonanie nawierzchni zatoki postojowej oraz chodników i zjazdów, przebudowę istniejącej konstrukcji jezdni, jak również instalacji oświetlenia ulicznego typu LED.

Koszt inwestycji: 2 852 623,40 zł.(RKW)