Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.88   466.01   77.39   7.08
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   10.06
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   1.84   2.24
Józefa Piłsudskiego   0.44   0.66
Tytusa Chałubińskiego   0.68   0.81
Zofii i Witolda Paryskich   1.07   1.53
Kuźnice   0.29   0.47
Gronik   1.36   1.57
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.43   1.89
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 22.10 02:00
Zachmurzenie
7° / 7° zachmurzenie umiarkowane
Pt. 14:00
Zachmurzenie
Sob. 14:00
Śnieg
Nd. 14:00
Słonecznie
Pon. 14:00
Słonecznie
12°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
10°
Zdjęcie promujące Zakopane

Konsultacje Rocznego programu współpracy Miasta Zakopane z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Zakopane informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały dot: Rocznego programu współpracy Miasta Zakopane z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 20 do 27 października 2021 r. w formie wyrażenia opinii lub zgłoszenia uwag:
• za pomocą formularza zamieszczonego na stronie Urzędu Miasta Zakopane (www.zakopane.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wypełnione (opatrzone czytelnym podpisem) formularze w postaci papierowej można złożyć bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej na adres: kultura3@zakopane.eu.
• Osobiście, w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13. 

Projekt uchwały wraz z załącznikami oraz formularz konsultacyjny są dostępne na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Zakopane (www.zakopane.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w pokoju nr 219 Urzędu Miasta Zakopane. 

Nie będą rozpatrywane uwagi oraz opinie: -
z datą wpływu po dniu 27 października 2021 r.
- niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem 

(RKW)