Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   8.58   312.55   67.95   2.87
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   11.85
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   7.13   8.02
Józefa Piłsudskiego   1.67   2.34
Tytusa Chałubińskiego   2.37   2.87
Zofii i Witolda Paryskich   2.42   3.59
Kuźnice   1.47   1.76
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.38   0.39
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Wt. 31.01 16:00
Śnieg
-3° / -2° słabe opady śniegu
Śr. 13:00
Śnieg
-1°
Czw. 13:00
Śnieg
-1°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
-1°
Sob. 13:00
Śnieg
-3°
Nd. 13:00
Śnieg
-6°
Zdjęcie promujące Zakopane

Konferencja Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza

W pensjonacie Antałówka odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” finansowany z programu Interreg V-A Polska-Słowacja w ramach osi priorytetowej 1 - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Partnerem wiodącym projektu było miasto Dolny Kubin. Pozostali partnerzy to Miasto Zakopane, Gminy: Czarny Dunajec , Kościelisko i Poronin, Miasto Trstena, Gminy Liesek, Gminy Hladovka i Sucha Hora oraz Rzymskokatolicka Cerkiew w Trestnie.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i promocja kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa poprzez wybudowanie nowych odcinków szlaków rowerowych i udostępnienie miejsc dziedzictwa kulturalnego w regionie przygranicznym.

Jego realizacja służyć ma promocji dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego regionu transgranicznego, rekonstrukcji i udostępnieniu narodowych pamiątek kulturalnych na transgranicznym szlaku rowerowym oraz usprawnieniu i budowie szlaków rowerowych jako narzędzi promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Projekt nawiązuje do strategicznego projektu Euroregionu „Tatry” jakim jest „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr”. W ramach projektu „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” polscy i słowaccy partnerzy wykonają 21,52 km nowych tras rowerowych nawiązujących do Szlaku wokół Tatr (w tym: 19,98 km po stronie polskiej i 1,54 po stronie słowackiej). Na Szlaku zostanie także uzupełniona infrastruktura towarzysząca(wykonane zostaną m.in. miejsca odpoczynku, tablice informacyjne). Efektem projektu będzie także mapa tras rowerowych powstałych w ramach projektu.

W Zakopanem w ramach projektu powstało blisko 3,5 km trasy rowerowej ulicami Zubka, Droga przez Gubałówkę i Furmanową. Na istniejącej gminnej drodze została wymieniona nawierzchnia, utwardzono pobocze, zmodernizowano system odwodnienia oraz oznakowana trasę.

(RKW)