Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.67   0   15.88   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   8.04
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   3.96   5.02
Tytusa Chałubińskiego   4.88   6.15
Zofii i Witolda Paryskich   10.59   13.63
Kuźnice   5.83   7.04
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   -   -
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 08.06 08:00
Zachmurzenie
15° / 12° zachmurzenie duże
Pt. 14:00
Deszczowo
18°
Sob. 14:00
Deszczowo
16°
Nd. 14:00
Deszczowo
Pon. 14:00
Deszczowo
14°
Wt. 05:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Konferencja Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza

W pensjonacie Antałówka odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” finansowany z programu Interreg V-A Polska-Słowacja w ramach osi priorytetowej 1 - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Partnerem wiodącym projektu było miasto Dolny Kubin. Pozostali partnerzy to Miasto Zakopane, Gminy: Czarny Dunajec , Kościelisko i Poronin, Miasto Trstena, Gminy Liesek, Gminy Hladovka i Sucha Hora oraz Rzymskokatolicka Cerkiew w Trestnie.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i promocja kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa poprzez wybudowanie nowych odcinków szlaków rowerowych i udostępnienie miejsc dziedzictwa kulturalnego w regionie przygranicznym.

Jego realizacja służyć ma promocji dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego regionu transgranicznego, rekonstrukcji i udostępnieniu narodowych pamiątek kulturalnych na transgranicznym szlaku rowerowym oraz usprawnieniu i budowie szlaków rowerowych jako narzędzi promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Projekt nawiązuje do strategicznego projektu Euroregionu „Tatry” jakim jest „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr”. W ramach projektu „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” polscy i słowaccy partnerzy wykonają 21,52 km nowych tras rowerowych nawiązujących do Szlaku wokół Tatr (w tym: 19,98 km po stronie polskiej i 1,54 po stronie słowackiej). Na Szlaku zostanie także uzupełniona infrastruktura towarzysząca(wykonane zostaną m.in. miejsca odpoczynku, tablice informacyjne). Efektem projektu będzie także mapa tras rowerowych powstałych w ramach projektu.

W Zakopanem w ramach projektu powstało blisko 3,5 km trasy rowerowej ulicami Zubka, Droga przez Gubałówkę i Furmanową. Na istniejącej gminnej drodze została wymieniona nawierzchnia, utwardzono pobocze, zmodernizowano system odwodnienia oraz oznakowana trasę.

(RKW)