Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.46   550.9   52.21   2.13
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   16.87
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   10.46   12.58
Józefa Piłsudskiego   15.78   20.85
Tytusa Chałubińskiego   13.51   17.52
Zofii i Witolda Paryskich   12.88   19.58
Kuźnice   16   21.4
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.01   1.25
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 29.01 04:00
Zachmurzenie
-7° / -7° zachmurzenie duże
Pon. 13:00
Śnieg
-1°
Wt. 13:00
Śnieg
-3°
Śr. 13:00
Śnieg
-0°
Czw. 13:00
Śnieg
-2°
Zdjęcie promujące Zakopane

Nim słowiki i skowronki stracą głos i umilkną...

„Ochrona przyrody, a więc i Tatr jest problemem humanistycznym. Rozpatrywać ją trzeba w kategoriach ludzkich z całą jej zawiłością. (…) Odbijają się dramatyczne starcia postaw zbiorowych na innych płaszczyznach, bardziej może wyraziste tu – kto wie czy nie bardziej niszczycielskie. Patronuje mi przekonanie, że ideałem jest czysta przyroda w opozycji do cywilizacji, a kultura powinna podporządkować cywilizację naturze.” Stefan Chałubiński „Punkt widzenia” Ład 10 (235) 9. III. 1996

Najnowsza wystawa czasowa Muzeum Tatrzańskiego przybliża problem wymierania gatunków i jego wpływu na człowieka. Szczególne miejsce poświęcono możliwym formom ochrony przyrody i osobom zasłużonym w tym kontekście dla Tatr.

Już pierwsi wielcy uczeni zakochani w Tatrach dostrzegali piękno, ale i problemy związane z ochroną środowiska naturalnego regionu. Do grona tych osób możemy zaliczyć Tytusa Chałubińskiego, Jana Gwalberta Pawlikowskiego czy Mieczysława Limanowskiego. Choć są to postaci urodzone w XIX wieku, a ich sposób patrzenia na przyrodę znacznie odbiega od dzisiejszych standardów, to problemy o których pisali są nadal aktualne.

Twórcy wystawy podjęli się swojego zadania z programową konsekwencją, organizując aranżację zgodnie z zasadami zero waste.

Autor scenariusza: Marcin Warchałowski

Aranżacja plastyczna wystawy: Marcin Rząsa, Magdalena Ciszewska-Rząsa

Wernisaż wystawy: 1 sierpnia 2021, godz. 14.00

Muzeum Tatrzańskie. Willa Koliba
Zakopane, ul. Kościeliska 18

Źródło: Muzeum Tatrzańskie

(APM)