Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   17.9   777.04   1.89   11.41
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   26.4
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   60.3   77.94
Józefa Piłsudskiego   22.84   31.11
Tytusa Chałubińskiego   14.69   18.97
Zofii i Witolda Paryskich   27.63   43.42
Kuźnice   9.45   12.66
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   3.61   4.32
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 02.12 07:00
Zachmurzenie
-2° / -1° zachmurzenie duże
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Zachmurzenie
Śr. 04:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Agnieszka Nowak-Gąsienica powołana do Rady Muzeum Tatrzańskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego powołał Zastępcę Burmistrza Miasta Zakopane Agnieszkę Nowak-Gąsienicę do Rady Muzeum przy Muzeum Tatrzańskim im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem na 4-letnią kadencję.

- Serdecznie dziękuję za wyrażenie przez Panią zgody na udział w pracy Rady Muzeum. Wyrażam nadzieję, że dzięki Pani wiedzy i doświadczeniu, a także zaangażowaniu Rada Muzeum będzie należycie sprawować nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum swoich powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, a członkostwo w tej Radzie przyniesie Pani wiele satysfakcji oraz istotnie przyczyni się do dalszego rozwoju Muzeum we wszystkich obszarach jego działalności – napisała w liście skierowanym do wiceburmistrz Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.


(AKS/WKFKS)

fot. Paweł Murzyn