Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   9.18   0   81.6   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   6.96
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.02   6.97
Józefa Piłsudskiego   6.01   6.53
Tytusa Chałubińskiego   6.32   6.98
Zofii i Witolda Paryskich   8.59   10.65
Kuźnice   7.06   7.65
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.77   0.88
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 24.02 01:00
Deszczowo
5° / 4° słabe opady deszczu
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Zachmurzenie
11°
Śr. 13:00
Zachmurzenie
11°
Zdjęcie promujące Zakopane

Rok 2024 „Rokiem Strzelców Podhalańskich”

Dnia 7 grudnia podczas  LV Sesji Rady Miasta Zakopane została podjęta niezwykle  doniosła decyzja. Ogłaszamy rok 2024 jako "Rok Strzelców Podhalańskich". To wyjątkowe wydarzenie ma na celu uhonorowanie bohaterskiej historii i wkładu Strzelców Podhalańskich w rozwój naszego regionu .

W roku 2024 przypada 130 rocznica urodzin gen. bryg. Mieczysława Boruty - Spiechowicza - nierozerwalnie związanego z miastem Zakopane, przede wszystkim jednak patrona 21 Brygady Strzelców Podhalańskich - jednostki, która dziedziczy i kontynuuje tradycje polskich wojsk górskich. To właśnie na Podhalu jeszcze przed
I wojną światową utworzono Drużyny Podhalańskie. Dały one początek polskim formacjom górskim, których faktyczną organizację rozpoczął w pierwszych dniach po odzyskaniu niepodległości ówczesny płk Andrzej Galica. Bardzo szybko zaczęły one funkcjonować pod nazwą Strzelców Podhalańskich.

Miasto Zakopane od wielu lat współpracuje z Podhalańczykami, czego potwierdzeniem stało się podpisane 20 lutego 2021 r. porozumienie o współpracy Miasta z 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich. W 2022 r. pod Giewontem zostało zorganizowane doroczne Święto Brygady, które stało się okazją do spopularyzowania
i wyeksponowania tradycji oraz współczesnego oblicza Strzelców Podhalańskich w środowisku lokalnym.

Strzelcy Podhalańscy przez lata działali na wielu polach - zarówno jako obrońcy naszej ziemi, jak i kustosze lokalnych tradycji i kultury. Ich poświęcenie, odwaga i determinacja wzmacniały więzi społeczności i służyły jako wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń.   Rok 2024  to wyjątkowa okazja, aby pamięć o Strzelcach Podhalańskich trwała i była przekazywana kolejnym pokoleniom.

(AM)