Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dostateczna
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   33.41   0   23.09   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   89.52
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   27.44   36.67
Józefa Piłsudskiego   23.08   29.32
Tytusa Chałubińskiego   25.03   32.24
Zofii i Witolda Paryskich   27.1   36.79
Kuźnice   15.01   17.1
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.15   4.78
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 29.02 10:00
Zachmurzenie
8° / 6° zachmurzenie duże
Pt. 13:00
Zachmurzenie
12°
Sob. 13:00
Deszczowo
Nd. 13:00
Zachmurzenie
10°
Pon. 13:00
Zachmurzenie
10°
Wt. 07:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Osób Doznających Przemocy dla Miasta Zakopane 

1 grudnia 2023 w Urzędzie Miasta Zakopane na sali obrad odbyła się LIII Sesja Rady Miasta Zakopane, podczas której podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Osób
Doznających Przemocy dla Miasta Zakopane. W sesji uczestniczyła wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Anna Schmidt.

Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Osób Doznających Przemocy jest kompleksowym planem działań mających na celu zapobieganie wszelkim formom przemocy oraz zapewnienie pomocy i wsparcia dla osób, które doznają przemocy. Dzięki tej uchwale, miasto Zakopane podejmuje oficjalne zobowiązanie do wdrażania skutecznych środków w celu zwalczania przemocy i zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom.

(AM)