Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   9.18   0   81.6   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   6.96
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.02   6.97
Józefa Piłsudskiego   6.01   6.53
Tytusa Chałubińskiego   6.32   6.98
Zofii i Witolda Paryskich   8.59   10.65
Kuźnice   7.06   7.65
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.77   0.88
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 24.02 01:00
Deszczowo
5° / 4° słabe opady deszczu
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Zachmurzenie
11°
Śr. 13:00
Zachmurzenie
11°
Zdjęcie promujące Zakopane

Nocna akcja wywozu śniegu

Urząd Miasta Zakopane informuje, że po ustaniu dzisiejszych opadów śniegu Spółka TESKO TKGK Sp. z o.o. przystąpi w dniu 7/8. 12. 2023 r. do nocnej akcji wywozu śniegu z terenu dróg publicznych Miasta Zakopane. W pierwszej kolejności działania będą dotyczyć dróg o największym natężeniu ruchu drogowego i pieszego.

Prosimy o usunięcie pojazdów z terenów zatok postojowych i chodników. Jednocześnie informujemy, że w ciągu dnia, aby nie generować utrudnień w ruchu drogowym śnieg jest wywożony punktowo z miejsc, które najbardziej tego wymagają, np. miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Źródło: WDT

(APM)