Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Zła
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   30.32   0   3.09   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   115.28
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   41.48   59.52
Tytusa Chałubińskiego   36.76   52.05
Zofii i Witolda Paryskich   63.54   95.38
Kuźnice   2.14   2.8
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   7.04   8.87
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 08.12 04:00
Zachmurzenie
-5° / -5° zachmurzenie małe
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Śnieg
-0°
Pon. 13:00
Śnieg
Wt. 13:00
Śnieg
Zdjęcie promujące Zakopane

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji w roku 2023

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 30 grudnia 2022 r. o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji w 2023 roku.

Przedmiot konkursu i rodzaj zadań:
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i rekreacji w 2023 roku, określone w w/w uchwale Rady Miasta Zakopane:

Zadanie 1: Organizacja całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, w tym zgrupowań i obozów sportowych.

Zadanie 2: Organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, w tym organizacja zawodów, turniejów, dni otwartych, festiwali sportowych i turystycznych, pikników rodzinnych.

Zadanie 3: Upowszechnienie aktywności fizycznej dorosłych i seniorów.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach.

(GG)