Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   26.97   0   18.54   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   32.79
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   21.31   29.82
Józefa Piłsudskiego   16.75   23.11
Tytusa Chałubińskiego   6.04   7.7
Zofii i Witolda Paryskich   15.45   20.83
Kuźnice   7.32   9.17
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.36   0.43
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 26.05 23:00
Zachmurzenie
10° / 10° zachmurzenie duże
Pon. 14:00
Deszczowo
14°
Wt. 14:00
Deszczowo
16°
Śr. 14:00
Deszczowo
15°
Czw. 14:00
Deszczowo
15°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Zdjęcie promujące Zakopane

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji w roku 2023

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 30 grudnia 2022 r. o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji w 2023 roku.

Przedmiot konkursu i rodzaj zadań:
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i rekreacji w 2023 roku, określone w w/w uchwale Rady Miasta Zakopane:

Zadanie 1: Organizacja całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, w tym zgrupowań i obozów sportowych.

Zadanie 2: Organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, w tym organizacja zawodów, turniejów, dni otwartych, festiwali sportowych i turystycznych, pikników rodzinnych.

Zadanie 3: Upowszechnienie aktywności fizycznej dorosłych i seniorów.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach.

(GG)