Ikona wyboru języka Polski
Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.49   0   67.72   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   13.21
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   2.06   2.61
Józefa Piłsudskiego   3.63   4.97
Tytusa Chałubińskiego   2.87   3.78
Zofii i Witolda Paryskich   3.81   5.31
Kuźnice   1.12   1.52
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.16   0.21
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 01.04 20:00
Deszczowo
7° / 4° słabe opady deszczu
Nd. 14:00
Deszczowo
Pon. 14:00
Śnieg
-1°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
-1°
Śr. 14:00
Zachmurzenie
Czw. 14:00
Śnieg
Zdjęcie promujące Zakopane
Oranment

Ikona

ikona

„Ikona”

28 stycznia – 18 marca 2023

Wernisaż wystawy: 27 stycznia 2023 (piątek) o godz. 17:00


Zakopiańskie Centrum Kultury/ Miejska Galeria Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego, ul. Krupówki 41

www.galeria.zakopane.pl

Kuratorki wystawy: Anna Motowicka, Lidia Rosińska-Podleśny 

Sala A: 64 Ikony z Muzeum Ikon w Supraślu - Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku 

Sala B: 35 Ikon Grupy Krakowskiej Lumen

Organizatorzy: Miasto Zakopane, Zakopiańskie Centrum Kultury, Miejska Galeria Sztuki im. Wł. hr.

Zamoyskiego


Zakopiańskie Centrum Kultury – Miejska Galeria Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego zaprasza na wystawę „Ikona”, na której zaprezentowane zostaną ikony wraz z zarysem historycznym z Muzeum Ikon w Supraślu – Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz współczesne ikony autorstwa krakowskiej Grupy Lumen. 


Muzeum Ikon w Supraślu – Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Wizerunki Chrystusa, Matki Bożej, świętych, a także kompozycje zawierające przedstawienia świąt oraz inne wątki zaczerpnięte z kart Pisma Świętego stanowią przypomnienie, że ikona zawiera treści teologiczne i prawdy wiary ważne dla chrześcijan. Językiem ikonografii pozostaje symbolika. Wyraża to stwierdzenie mówiące o tym, że ikony się „pisze”, należy interpretować nie w kontekście techniki wykonania, a raczej treści, jakie ikonograf w niej „zapisuje”, a kontemplujący dzieło, modlący się, „odczytuje”. Nade wszystko ikona pozostaje spotkaniem z rzeczywistością przemienioną, jest „oknem ku wieczności”, dzięki któremu mamy więź i poczucie żywej obecności świętych z Chrystusem i Matką Bożą. 

Muzeum Ikon w kolekcji posiada ponad 1700 ikon i zabytków sztuki cerkiewnej. W Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hrabiego Zamoyskiego prezentowanych jest kilkadziesiąt zabytków z tych bogatych zbiorów.

Muzeum Ikon w Supraślu Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego współprowadzona przez Ministerstwo Kultury

i Dziedzictwa Narodowego


Krakowska Grupa „Lumen”

Grupę tworzy kilkadziesiąt osób, wywodzących się z prowadzonych przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Twórców Sztuki Sakralnej Ecclesia, warsztatów artystycznych, których wspólną pasją jest sztuka sakralna. Są zafascynowani przede wszystkim pięknem ikony i tą fascynacją dzielą się z innymi. W otaczający świat chcą wnosić dobro, prawdę i piękno, aby w ten sposób dawać świadectwo swojej wiary.  


W piątek, 27 stycznia 2023 roku licznie przybyłych gości przywitała Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury p. Beata Majcher, zaznaczając jednocześnie, iż dla miasta Zakopane bieżący rok, to rok uroczystych obchodów 90-lecia nadania praw miejskich. Szefowa MGS i jedna z kuratorek wystawy p. Lidia Rosińska-Podleśny przybliżyła ideę wystawy, podkreślając, iż tym niezwykłym projektem wystawienniczym, MGS wpisuje się  w obchody patrona roku 2023 - Jerzego Nowosielskiego, malarza, filozofa, teologa prawosławnego, uważanego za jednego z najwybitniejszych współczesnych ikonopisarzy. 

O ikonach, kanonie ikonograficznym i supraskim muzeum opowiedziała p. Anna Motowicka - druga kuratorka, reprezentująca Muzeum Ikon w Supraślu - Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. W imieniu uczestniczących w wernisażu twórców z krakowskiej Grupy „Lumen” głos zabrał o. Zygfryd Kot i p. Krzysztof Pado.

Wśród licznie przybyłych gości na wernisażu obecni byli m.in. Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane p. Agnieszka Nowak-Gąsienica, Naczelnik Wydziału Kultury p. Joanna Staszak, Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego p. Michał Murzyn.

Organizatorzy: Zakopiańskie Centrum Kultury, Miejska Galeria Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego Kuratorki: Lidia Rosińska-Podleśny, Anna Motowicka

Sala A - Ikony z Muzeum Ikon w Supraślu

Sala B - Ikony krakowskiej Grupy „Lumen”

Wystawa potrwa do 18 marca 2023. Zapraszamy serdecznie!

fot. A.H./MGS