Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   17.87   276.65   59.57   8.08
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   11.57
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   12.3   13.6
Józefa Piłsudskiego   10.53   12.34
Tytusa Chałubińskiego   10.01   11.63
Zofii i Witolda Paryskich   11.53   16.89
Kuźnice   5.34   6.14
Gronik   6.37   7.12
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.89   0.99
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Wt. 25.01 19:00
Śnieg
-2° / -2° słabe opady śniegu
Śr. 13:00
Śnieg
Czw. 13:00
Zachmurzenie
Pt. 13:00
Śnieg
-1°
Sob. 13:00
Zachmurzenie
-2°
Nd. 13:00
Śnieg
-1°
Zdjęcie promujące Zakopane
Oranment

"Palace"

Muzeum Walki i Męczeństwa 

"palace"

W czasie okupacji od listopada 1939 r. w „Pa­lace” znajdowała się siedziba Gestapo, a piw­nice zostały zaadoptowane na cele więzienne. Przez „Palace” zwane „Katownią Podhala” przeszło kilka tysięcy Polaków. Większość mę­czono, ok. 250 osób zabito na miejscu, wielu kierowano do innych więzień i obozów koncen­tracyjnych. Wśród więźniów „Palace” byli m.in. bł. ks. Piotr Dańkowski, Franciszek Gajowniczek, Kurierzy Tatrzańscy – Stanisław Marusarz, He­lena Marusarzówna, Bronisław Czech, a także dr Wincenty Galica, Marian Polaczyk i Włady­sław Szepelak, z których inicjatywy w 1994 r. w podziemiach powstało niewielkie muzeum prowadzone przez Stowarzyszenie Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace”. Ostatnio jego funkcjonowanie było jednak bardzo ograniczone. Dzięki nowemu zarzą­dowi na czele z Prezes Lucyną Galicą-Jurecką, córką doktora Wincentego Galicy, od grudnia 2016 r. muzeum wznowiło działalność, którą wspierają władze samorządowe na czele z Bur­mistrzem Miasta Zakopane Leszkiem Dorulą, a także lokalne sto­warzyszenia i firmy. 

Miasto Zakopane 14 grudnia 2017 r. sfina­lizowało zakup budynku „Palace” przy ul. Chału­bińskiego 7 w Zakopanem. 9 mln zł na ten cel przeznaczyła Premier Beata Szydło, a całkowita cena zakupu wyniosła 11,5 mln zł. 


Muzeum Tatrzańskie od 1 stycznia zostało Muzeum Narodowym

Od 2021 roku Muzeum Tatrzańskie im dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem jest instytucją o charakterze narodowym współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 30 grudnia 2020 roku w siedzibie Ministerstwa odbyła się uroczystość oficjalnego podpisania umowy w tej sprawie przez ministra kultury prof. Piotra Glińskiego i marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego.

Minister kultury zobowiązał się do zapewnienia wkładu finansowego w utrzymanie Muzeum w wysokości nie mniejszej niż 1,5 mln zł rocznie. Podpisana umowa będzie obowiązywała do 31 grudnia 2027 r. z możliwością jej przedłużenia. Wspólne prowadzenie Muzeum Tatrzańskiego przez Ministerstwo Kultury i Urząd Marszałkowski ma na celu podniesienie rangi i znaczenia muzeum na kulturalnej mapie Polski oraz umożliwienie warunków do dalszego rozwoju. 

List intencyjny w tej sprawie podpisali w czerwcu br.  wicepremier prof. Piotr Gliński i marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. W uroczystości wzięły również udział Agnieszka Nowak-Gąsienica, zastępca burmistrza Miasta Zakopanego oraz Anna Wende-Surmiak, dyrektor Muzeum Tatrzańskiego. W liście podkreślono znaczenie zakopiańskiego muzeum dla dziedzictwa narodowego, jego ponad stuletnią historię oraz wagę i znaczenie zbiorów oraz prowadzonej tam działalności naukowej, edukacyjnej, a także wysoki poziom działalności muzealniczej.

Intencją ministra kultury jest, aby kolejnym oddziałem Muzeum Tatrzańskiego stała się Willa "Palace" - katownia Gestapo, która została zakupiona przez Zakopane dzięki rządowemu

wsparciu w wysokości 9 mln zł.


Adres:
ul. Tytusa Chałubińskiego 7
34-500 Zakopane

wyszukiwanie zaawansowane Strzałka

Dodatkowe kategorie

Dodatkowe kategorie

Wybierz przedział czasowy