Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   17.47   751.94   1.52   8.18
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   27.32
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   42.75   61.55
Józefa Piłsudskiego   22.84   31.11
Tytusa Chałubińskiego   14.69   18.97
Zofii i Witolda Paryskich   27.63   43.42
Kuźnice   9.45   12.66
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   3.61   4.32
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 02.12 07:00
Zachmurzenie
-2° / -1° zachmurzenie duże
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Zachmurzenie
Śr. 04:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

XLI Sesja Rady Miasta Zakopane

Przewodniczący Rady Miasta Zakopane informuje, że w dniu 3 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 – sala obrad odbędzie się XLI Sesja Rady Miasta Zakopane.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum;
 • Przedstawienie porządku obrad;
 • Wolne wnioski;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania
  i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach
  oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIII/743/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: najmu miejskich nieruchomości;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: sposobu korzystania z udziału w prawie własności miejskiej nieruchomości gruntowej;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2022;
 • Oświadczenia i komunikaty;
 • Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan GLUC


(APM)