Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   -   0   81.86   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   3.15
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   23.91   35.05
Józefa Piłsudskiego   2.3   3.2
Tytusa Chałubińskiego   1.67   2.34
Zofii i Witolda Paryskich   10.75   15.49
Kuźnice   0.63   0.84
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.15   0.19
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 20.04 05:00
Śnieg
2° / -0° słabe opady śniegu
Nd. 14:00
Śnieg
-1°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
Wt. 14:00
Zachmurzenie
Śr. 14:00
Śnieg
Zdjęcie promujące Zakopane

XLI Sesja Rady Miasta Zakopane

Przewodniczący Rady Miasta Zakopane informuje, że w dniu 3 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 – sala obrad odbędzie się XLI Sesja Rady Miasta Zakopane.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum;
 • Przedstawienie porządku obrad;
 • Wolne wnioski;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania
  i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach
  oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIII/743/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: najmu miejskich nieruchomości;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: sposobu korzystania z udziału w prawie własności miejskiej nieruchomości gruntowej;
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2022;
 • Oświadczenia i komunikaty;
 • Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan GLUC


(APM)