Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.4   0   62.13   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   7.91
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.75   8.42
Józefa Piłsudskiego   6.74   8.35
Tytusa Chałubińskiego   8.23   10.5
Zofii i Witolda Paryskich   11.7   15.02
Kuźnice   9.43   11.87
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   5.99   7.44
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 25.07 11:00
Deszczowo
15° / 8° słabe opady deszczu
Pt. 14:00
Zachmurzenie
20°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
24°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
24°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
18°
Wt. 08:00
Słonecznie
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Konkurs Osobowość Ziem Górskich


Zachęcamy wszystkich do zgłaszania swoich kandydatur do "Konkursu Osobowość Ziem Górskich" organizowanego przez Zarząd Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich z siedzibą w Żywcu.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone osoby fizyczne, organizacje pozarządowe lub przedsiębiorstwa z terenu Polski, Słowacji i Czech, które poprzez swoją działalność przyczyniły się do rozwoju i promocji ziem górskich.

Kandydaci zgłaszani są w następujących kategoriach: 

„Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich”,
„Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich”,
„Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich,
„Samorządowiec/Polityk Ziem Górskich”,
„Dziennikarz Ziem Górskich”,
„Sportowiec Ziem Górskich”,
„Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich” 
„Osobowość Ziem Górskich”.

Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać pochodzące z polsko-słowackich regionów górskich samorządy gospodarcze, stowarzyszenia i fundacje, prawni reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego, organizacje samorządowe, placówki kulturalne i oświatowe oraz media. Zgłoszenia Kandydatów mogą dokonać również sami mieszkańcy terenów górskich (Polacy, Słowacy) pod warunkiem zebrania co najmniej 10 podpisów poparcia dla zgłaszanego Kandydata, przez osoby pełnoletnie i posiadające stałe zameldowanie na terenie ziem górskich polskich lub słowackich.

Nagrody w Konkursie będzie przyznawała Kapituła Konkursu, a jego rozstrzygnięcie nastąpi w trzech etapach. W pierwszym z nich, Kapituła oceni przesłane Kandydatury dokonując wyboru po trzech Nominowanych w każdej z Kategorii, których imiona i nazwiska zostaną opublikowane na stronie internetowej Koalicji. Przez 9 kolejnych dni Internauci oraz Laureaci poprzednich edycji będą mogli oddawać swoje głosy na Nominowanych w każdej kategorii. W ostatnim etapie Konkursu, Kapituła dokona wyboru Laureatów spośród Nominowanych zwykłą większością głosów.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 3 grudnia 2022 r.

Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej https://sites.google.com/pgit.pl/konkurs-kmzg-2020, a także zostały przesłane w załączniku. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 21 października 2022 roku (szczegóły w Regulaminie Konkursu).

źródło: Koalicja Marek Ziem Górskich

Formularze zgłoszeniowe do pobrania:

PL Regulamin Konkursu Osobowość Ziem Górskich 2022
Wniosek Duzy Przedsiebiorca Ziem Gorskich
Wniosek Dziennikarz Ziem Gorskich
Wniosek Maly Przedsiebiorca Ziem Gorskich
Wniosek Organizacja Pozarzadowa Ziem Gorskich
Wniosek Osobowosc Ziem Gorskich
Wniosek Samorzadowiec Polityk Ziem Gorskich
Wniosek Sportowiec Ziem Gorskich
Wniosek Sredni Przedsiebiorca Ziem Gorskich