Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.79   0   -   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   7.4
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   15.41   20.2
Józefa Piłsudskiego   12.2   16.3
Tytusa Chałubińskiego   11.12   15.09
Zofii i Witolda Paryskich   12.01   18.21
Kuźnice   9.93   13.32
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.46   0.58
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 22.04 05:00
Śnieg
-0° / -3° słabe opady śniegu
Wt. 14:00
Zachmurzenie
Śr. 14:00
Deszczowo
Czw. 14:00
Śnieg
Pt. 14:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Zakopiański pakiet wsparcia - obniżki wysokości czynszu dzierżawnego

Szanowni Państwo, epidemia koronawirusa to zagrożenie dla najważniejszej wartości jaką jest zdrowie i życie ludzkie, ale również pociąga ona za sobą inne niekorzystne zjawiska w różnych sferach życia rodzinnego jak i gospodarczego. Nasze Miasto nastawione na obsługę ruchu turystycznego musi przed tymi zjawiskami się bronić. Dlatego już na początku epidemii ogłosiliśmy „Zakopiański pakiet wsparcia” i na bieżąco przyjmujemy wnioski mieszkańców i przedsiębiorców dotyczące spłaty zobowiązań wynikających z różnego rodzaju opłat lokalnych.

Tłumaczenie, dlaczego ta pomoc jest ważna w obecnej sytuacji, kiedy główna gałąź naszej lokalnej gospodarki jaką jest obsługa ruchu turystycznego nie może funkcjonować, jest zbędna. Zakopane w obliczu trudnej sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa szuka dostępnych rozwiązań i wyciąga pomocną dłoń do tych, którzy potrzebują wsparcia.

Zdecydowałem, że przedsiębiorcy którzy prowadzą swoje działalności w lokalu czy też na gruncie stanowiącym własność gminy, będą mogli po spełnieniu określonych warunków skorzystać z obniżki wysokości czynszu dzierżawnego o 70 % za miesiące kwiecień i maj. Wszelkie informacje zawarte są na stronie internetowej www.zakopane.pl w zakładce „Załatw sprawę” /Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego oraz Wydział Drogownictwa i Transportu/, gdzie dokładnie można zapoznać się ze szczegółami.

Zachęcam również Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi na internetowych stronach Urzędu Pracy, który zgodnie z przyjętą przez rząd „Tarczą dla Przedsiębiorców” realizuje zadania związane ze wsparciem przedsiębiorstw między innymi:

- jednorazowe pożyczki dla mikro przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,

- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,

- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID- 19 dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników,

- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 przyznawane organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Choć wiem, że tak się już w wielu przypadkach dzieje, apeluję również do osób, które dzierżawią, wynajmują swoje nieruchomości przedsiębiorcom, o obniżenie w miarę możliwości czynszów na ten najtrudniejszy okres z jakim im i nam przyszło się zmierzyć.

Tylko wspólne działania mogą nam pomóc w tym, aby przedsiębiorcy nie podejmowali przedwczesnych decyzji o likwidowaniu firm lub zwolnieniu pracowników.

Wiem, że zawsze mogę na Państwa liczyć i wierzę, że razem damy radę.

Burmistrz Miasta Zakopane

/Leszek Dorula/


(APM)