Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   30.8   571.76   48.52   8.5
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   30.23
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   55.72   65.29
Józefa Piłsudskiego   26.06   33.81
Tytusa Chałubińskiego   13.8   16.17
Zofii i Witolda Paryskich   36.01   51.37
Kuźnice   10.23   12.45
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   7.76   8.68
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 08.02 19:00
Słonecznie
-10° / -11° bezchmurnie
Czw. 13:00
Słonecznie
-0°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
-0°
Sob. 13:00
Śnieg
Nd. 13:00
Śnieg
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Zakopiański pakiet wsparcia - obniżki wysokości czynszu dzierżawnego

Szanowni Państwo, epidemia koronawirusa to zagrożenie dla najważniejszej wartości jaką jest zdrowie i życie ludzkie, ale również pociąga ona za sobą inne niekorzystne zjawiska w różnych sferach życia rodzinnego jak i gospodarczego. Nasze Miasto nastawione na obsługę ruchu turystycznego musi przed tymi zjawiskami się bronić. Dlatego już na początku epidemii ogłosiliśmy „Zakopiański pakiet wsparcia” i na bieżąco przyjmujemy wnioski mieszkańców i przedsiębiorców dotyczące spłaty zobowiązań wynikających z różnego rodzaju opłat lokalnych.

Tłumaczenie, dlaczego ta pomoc jest ważna w obecnej sytuacji, kiedy główna gałąź naszej lokalnej gospodarki jaką jest obsługa ruchu turystycznego nie może funkcjonować, jest zbędna. Zakopane w obliczu trudnej sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa szuka dostępnych rozwiązań i wyciąga pomocną dłoń do tych, którzy potrzebują wsparcia.

Zdecydowałem, że przedsiębiorcy którzy prowadzą swoje działalności w lokalu czy też na gruncie stanowiącym własność gminy, będą mogli po spełnieniu określonych warunków skorzystać z obniżki wysokości czynszu dzierżawnego o 70 % za miesiące kwiecień i maj. Wszelkie informacje zawarte są na stronie internetowej www.zakopane.pl w zakładce „Załatw sprawę” /Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego oraz Wydział Drogownictwa i Transportu/, gdzie dokładnie można zapoznać się ze szczegółami.

Zachęcam również Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi na internetowych stronach Urzędu Pracy, który zgodnie z przyjętą przez rząd „Tarczą dla Przedsiębiorców” realizuje zadania związane ze wsparciem przedsiębiorstw między innymi:

- jednorazowe pożyczki dla mikro przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,

- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,

- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID- 19 dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników,

- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 przyznawane organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Choć wiem, że tak się już w wielu przypadkach dzieje, apeluję również do osób, które dzierżawią, wynajmują swoje nieruchomości przedsiębiorcom, o obniżenie w miarę możliwości czynszów na ten najtrudniejszy okres z jakim im i nam przyszło się zmierzyć.

Tylko wspólne działania mogą nam pomóc w tym, aby przedsiębiorcy nie podejmowali przedwczesnych decyzji o likwidowaniu firm lub zwolnieniu pracowników.

Wiem, że zawsze mogę na Państwa liczyć i wierzę, że razem damy radę.

Burmistrz Miasta Zakopane

/Leszek Dorula/


(APM)