Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.04   0   82.59   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   4.54
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   1.23   1.46
Józefa Piłsudskiego   2.17   2.41
Tytusa Chałubińskiego   2.74   3.09
Zofii i Witolda Paryskich   2.85   3.25
Kuźnice   2.96   3.29
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.43   0.53
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 23.02 01:00
Zachmurzenie
5° / 4° zachmurzenie duże
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Deszczowo
Wt. 13:00
Zachmurzenie
10°
Zdjęcie promujące Zakopane

Nadal wspieramy mieszkańców

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w celu realizacji wsparcia dla mieszkańców działających w branży turystycznej i wszystkich usług z nią związanych, przygotowane przez Burmistrza wraz z Radnymi uchwały  dotyczące zwolnienia z części podatku od nieruchomości oraz częściowego wydłużenia płatności za miesiąc styczeń 2021 roku zostały przyjęte podczas Sesji Rady Miasta 30 grudnia 2020 roku. Wówczas nieznane były plany rządu w sprawie dalszych działań wspierających przedsiębiorców w branży turystycznej.

Po ogłoszeniu rządowych decyzji w sprawie dalszych działań pomocowych, Burmistrz wraz z Radnymi wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców przygotował projekt uchwały, proponując dalsze wsparcie dla przedsiębiorców i mieszkańców. Podczas  Sesji Rady Miasta Zakopane 4 lutego 2021 zaproponowany przez Burmistrza projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała, ta wprowadza kolejne formy pomocy i tak; za okres luty i marzec 2021 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz za miesiąc styczeń 2021 roku, zwolnienie z podatku od nieruchomości: budynków lub ich części powyżej 1.000 m2 ich powierzchni użytkowej oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, będących podatnikami podatku od nieruchomości, świadczących:

1) usługi hotelarskie w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U.z2020r.poz.2211);

2) usługi ujęte w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z - działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich, pod warunkiem, że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji.

Dodatkowo w uchwale Nr XXVI/339/2020 ( uchwała grudniowa) w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 przedłuża się termin złożenia dokumentów uprawniających do zwolnienia do 31 marca 2021.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w roku 2020 pomoc dla mieszkańców naszego miasta tak w kwestii wsparcia dla przedsiębiorców jak również w zakresie pomocy dla mieszkańców w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa wyniosła 4,7mln złotych, planowana pomoc na rok 2021 wynikająca z przyjętej na dzisiejszej Sesji Rady Miasta uchwały, może wynieść około 4-5mln złotych. Zatem od marca 2020 do kwietnia 2021 pomoc z budżetu miasta dla przedsiębiorców może wynieść od 9 do 10 mln złotych.

Zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy naszych mieszkańców jest dla nas priorytetem, dlatego podejmujemy wszelkie dozwolone literą prawa działania aby pomagać i wspierać naszych mieszkańców i głęboko wierzymy, że ta pomoc przynajmniej w części pomoże złagodzić skutki pandemii i pozwoli nam wspólnie przetrwać ten trudny czas.

(ZSK)