Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.46   550.9   52.21   2.13
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   16.87
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   8.51   10.26
Józefa Piłsudskiego   12.31   16.19
Tytusa Chałubińskiego   11.39   14.91
Zofii i Witolda Paryskich   15.91   22.98
Kuźnice   13.72   18.05
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.81   1
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 29.01 04:00
Zachmurzenie
-6° / -7° zachmurzenie duże
Pon. 13:00
Śnieg
-1°
Wt. 13:00
Śnieg
-3°
Śr. 13:00
Śnieg
-0°
Czw. 13:00
Śnieg
-2°
Zdjęcie promujące Zakopane

Nadal wspieramy mieszkańców

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w celu realizacji wsparcia dla mieszkańców działających w branży turystycznej i wszystkich usług z nią związanych, przygotowane przez Burmistrza wraz z Radnymi uchwały  dotyczące zwolnienia z części podatku od nieruchomości oraz częściowego wydłużenia płatności za miesiąc styczeń 2021 roku zostały przyjęte podczas Sesji Rady Miasta 30 grudnia 2020 roku. Wówczas nieznane były plany rządu w sprawie dalszych działań wspierających przedsiębiorców w branży turystycznej.

Po ogłoszeniu rządowych decyzji w sprawie dalszych działań pomocowych, Burmistrz wraz z Radnymi wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców przygotował projekt uchwały, proponując dalsze wsparcie dla przedsiębiorców i mieszkańców. Podczas  Sesji Rady Miasta Zakopane 4 lutego 2021 zaproponowany przez Burmistrza projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Uchwała, ta wprowadza kolejne formy pomocy i tak; za okres luty i marzec 2021 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz za miesiąc styczeń 2021 roku, zwolnienie z podatku od nieruchomości: budynków lub ich części powyżej 1.000 m2 ich powierzchni użytkowej oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, będących podatnikami podatku od nieruchomości, świadczących:

1) usługi hotelarskie w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U.z2020r.poz.2211);

2) usługi ujęte w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z - działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich, pod warunkiem, że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji.

Dodatkowo w uchwale Nr XXVI/339/2020 ( uchwała grudniowa) w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 przedłuża się termin złożenia dokumentów uprawniających do zwolnienia do 31 marca 2021.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w roku 2020 pomoc dla mieszkańców naszego miasta tak w kwestii wsparcia dla przedsiębiorców jak również w zakresie pomocy dla mieszkańców w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa wyniosła 4,7mln złotych, planowana pomoc na rok 2021 wynikająca z przyjętej na dzisiejszej Sesji Rady Miasta uchwały, może wynieść około 4-5mln złotych. Zatem od marca 2020 do kwietnia 2021 pomoc z budżetu miasta dla przedsiębiorców może wynieść od 9 do 10 mln złotych.

Zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy naszych mieszkańców jest dla nas priorytetem, dlatego podejmujemy wszelkie dozwolone literą prawa działania aby pomagać i wspierać naszych mieszkańców i głęboko wierzymy, że ta pomoc przynajmniej w części pomoże złagodzić skutki pandemii i pozwoli nam wspólnie przetrwać ten trudny czas.

(ZSK)