Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   8.6   0   99.05   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   17.84
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   7.32   9.08
Tytusa Chałubińskiego   9.24   11.82
Zofii i Witolda Paryskich   11.96   15.49
Kuźnice   9.75   12.02
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.29   0.38
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 29.05 20:00
Deszczowo
14° / 10° słabe opady deszczu
Wt. 14:00
Deszczowo
14°
Śr. 14:00
Słonecznie
18°
Czw. 14:00
Zachmurzenie
19°
Pt. 14:00
Deszczowo
19°
Sob. 14:00
Słonecznie
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Wyposażenie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie „Nasz Dom” oraz dostosowanie Urzędu Miasta Zakopane do potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności cyfrowej


                                                         

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR


Numer wniosku o dofinansowanie: Edycja3PGR/2021/1288/PolskiLad

Wartość: 2 040 816,33 PLN
Wartość dofinansowania: 2 000 000,00 PLN
Okres realizacji: 2023 - 2024

Opis projektu

Projekt zakłada realizację następujących zadań z zakresu modernizacji infrastruktury społecznej w Zakopanem:

  • zakup wyposażenia do Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie „Nasz Dom”,
  • modernizacja budynku Urzędu Miasta Zakopane poprzez dostosowanie go do potrzeb mieszkańców.

Przedmiotem pierwszej części projektu jest zakup wyposażenia do Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie „Nasz Dom”. Zakup ten jest drugim etapem inwestycji. Pierwszym etapem, na który Gmina pozyskała środki z Programu Inwestycji Strategicznych – nabór I, jest przebudowa i rozbudowa budynku na cele utworzenia Centrum Wsparcia „Nasz Dom” w Zakopanem, jednakże wniosek ten nie zakładał zakupu wyposażenia. W ramach drugiego etapu przewiduje się zakup specjalistycznego wyposażenia medycznego, zapewniającego realizację kompleksowych usług w obiekcie. Będzie on pełnił funkcje społeczne związane z dzienną opieką medyczną, poprawą komfortu życia osób z nieuleczalnymi chorobami, w tym również zmagających się z negatywnymi konsekwencjami COVID-19. Świadczenia Centrum będą obejmować: porady i konsultacje lekarskie, wsparcie rodziny chorego, integrację społeczną, wypożyczanie sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego, zapewniając godne życie i godne umieranie osobom nieuleczalnie chorym. Inwestycja jest szczególnie istotna z punktu widzenia potrzeb społecznych wszystkich mieszkańców, w tym osób schorowanych, cierpiących, starszych, a także ich rodzin, dla których niezbędna jest pomoc i opieka wytchnieniowa. Usługi Centrum dostępne będą również dla byłych pracowników PGR oraz ich rodzin.

Druga część projektu zakłada doposażenie sieci teleinformatycznej budynku Urzędu Miasta Zakopane w celu dostosowania oferowanych usług do potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie wymogów dostępności cyfrowej. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace mające na celu zabezpieczenie teleinformatyczne Urzędu Miasta. Pandemia COVID-19 wykazała, że sprawne wykorzystywanie technologii przez jednostki samorządu terytorialnego ma priorytetowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Rozwój sieci teleinformatycznych podniesie poziom cyfryzacji Urzędu, zapewni cyberbezpieczeństwo oraz wpłynie na ograniczenie transmisji COVID-19 poprzez umożliwienie pracy zdalnej czy zwiększenie ilości spraw załatwianych przez Internet. Realizacja projektu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa

danych informatycznych, poprawę dostępności cyfrowej dla mieszkańców miasta Zakopane załatwiających sprawy w Urzędzie, w tym również byłych pracowników PGR i ich rodzin. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa standardu obsługi mieszkańców i podniesienie poziomu oferowanych usług oraz obsługi obywateli.


                 


(MC)