Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   15.66   0   27.08   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   33.64
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   10.98   14.67
Tytusa Chałubińskiego   6.68   8.34
Zofii i Witolda Paryskich   9.41   13.78
Kuźnice   2.48   3.29
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   -   -
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 04.12 04:00
Zachmurzenie
-12° / -7° zachmurzenie małe
Wt. 13:00
Zachmurzenie
-2°
Śr. 13:00
Śnieg
Czw. 13:00
Zachmurzenie
-1°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Modernizacja infrastruktury drogowej w Zakopanem na cele przygotowań do Igrzysk Europejskich w 2023 roku


                                                   

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

Nr wniosku o dofinansowanie: Edycja2/2021/2899/PolskiLad

Wartość: 29 647 920,00 PLN
Wartość dofinansowania: 24 000 000,00 PLN
Okres realizacji: 2022 – 2023

Opis projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji infrastruktury drogowej w Zakopanem - jednym z małopolskich miast-organizatorów III Igrzysk Europejskich.

Na zadania inwestycyjne składają się:

  • Budowa parkingu buforowego na Spyrkówce przy DK47– inwestycja zakłada stworzenie nowych miejsc postojowych przy DK47 na wjeździe do miasta, co przełoży się na ograniczenie nadmiernego ruchu samochodowego w centrum.
  • Modernizacja parkingów przy al. 3-go Maja (dolne) w Zakopanem - inwestycja usprawni organizację ruchu samochodowego w Zakopanem w czasie Igrzysk.
  • Modernizacja parkingów przy al. 3-go Maja (górne) w Zakopanem - inwestycja usprawni organizację ruchu samochodowego w Zakopanem w czasie Igrzysk.
  • Modernizacja ul. Tuwima
  • Modernizacja ul. Zwierzynieckiej – to ulice znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie Centralnego Ośrodka Sportu (COS) i skoczni narciarskich, gdzie rozgrywane będą dyscypliny w ramach Igrzysk. Kompleksowa modernizacja (w tym wymiana nawierzchni, chodniki, odwodnienie, przebudowa sieci, oznakowanie) zapewni możliwość wyznaczenia awaryjnych dróg dojazdowych, zwiększających możliwość szybszego dotarcia do obiektów sportowych oraz miejsc zakwaterowania zawodników biorących udział w Igrzyskach.
  • Modernizacja ul. B. Czecha wraz z zatokami postojowymi – to strategiczna ulica dojazdowa do COS oraz kompleksu skoczni. Na czas organizacji Igrzysk wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu, co zabezpieczy możliwość szybkiego dojazdu służb ratunkowych. Zatoki zapewnią miejsca dla wozów transmisyjnych oraz autobusów ekip sportowych.
  • Modernizacja ul. Jagiellońskiej
  • Modernizacja ul. Droga do Olczy
  • Modernizacja ul. Chałubińskiego
  • Modernizacja wiat przystankowych wraz z zatokami autobusowymi na strategicznych przystankach w centrum miasta, które pełnić będą funkcje węzłów przesiadkowych w trakcie Igrzysk wprowadzone zostaną ograniczenia w ruchu samochodowym. W celu zapewnienia sprawnego przemieszczania się potoków ludzkich pomiędzy obiektami sportowymi, noclegowymi i atrakcjami turystycznymi zorganizowany zostanie transport zbiorowy, zabezpieczony przez zwiększoną liczbę linii komunikacji miejskiej. Aby zapewnić efektywność transportu publicznego wymagane są kompleksowe prace modernizacyjne przystanków tj. przebudowa wiat i zatok. Planowana modernizacja przystanków uwzględni ich dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

Ulice Jagiellońska, Droga do Olczy, Chałbińskiego są głównymi arteriami miasta, którymi uczestnicy Igrzysk, kibice, turyści będą dojeżdżać do obiektów sportowych. Drogi te stanowić będą objazdy centrum miasta w chwili dużego natężenia ruchu w trakcie Igrzysk. W ramach poprawy oświetlenia planuje się modernizację sieci, masztów i opraw oraz korektę lokalizacji lamp w celu spełnienia wymogów norm oświetleniowych.


                    


(MC)